Till innehåll på sidan

Hjälp oss att hjälpa andra

Strokefondens medel går till forskning, utbildning och information om stroke. Genom att skänka en gåva bidrar du till att färre insjuknar i stroke.

Strokeförbundet

Strokeförbundet är en ideell intresseorganisation som sprider kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symptom och konsekvenser. Vi arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt för att närstående ska få ett gott stöd.

Strokeförbundet har 90-konto och hela verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Bankgiro: 900-5307
Plusgiro: 90 05 30-7
Swish: 900 53 07

 

Läs mer
6241 stycken medlemmar i Strokeförbundet
1980 är året då Strokeförbundet bildades
66 strokeföreningar runt om i Sverige
50 öre per dag kostar medlemskap (180 kr/år)
99 organisationer är medlemmar

Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Strokeförbundet och samtidigt i en av våra lokalföreningar! Strokeförbundet är Sveriges största och enda organisation för de som har haft stroke. Vi arbetar på olika sätt för att göra livet lättare för dig som har haft stroke eller är anhörig.

Bli medlem

Våra föreningar

Vi har strokeföreningar spridda över hela landet. I föreningarna kan både de som fått stroke och deras anhöriga få kunskap, stöd, gemenskap samt möjlighet att skapa opinion på lokalplanet.

Hitta din förening

Lär dig AKUT-testet

Känn igen stroke genom att lära dig AKUT-testet, fyra steg. Det kan rädda liv.

Läs mer
A
K
U
T

Aktuellt

Vanliga frågor

Här har vi svarat på några av de vanligaste frågorna som kommer in till Strokeförbundet som rör stroke.

Ja vi har två olika medlemskap, vanlig medlem och livstidsmedlem.Vanlig medlem Det kostar 180 kronor och innebär att du är medlem i Strokeförbundet, tillhör en lokalförening och har tillgång till alla våra medlemsförmåner, bland annat får du medlemstidningen StrokeKontakt fyra gånger per år. Tidningen finns både som papperstidning och talskiva. Talskivan kan du erhålla om du har svårt att läsa en tryckt tidning till exempel på grund av synskada.Livstidsmedlem Kostar 2 750 kr Man betalar då in en gång och är sen medlem så länge man vill utan att bli aviserad igen.Oavsett val av medlemskap så innebär det att du har rätt att delta i din lokalförenings verksamheter samt din lokalförenings årsmöte.

När du har betalat medlemsavgiften blir man per automatik placerad i sin närmsta förening. Det är i din lokalförening som du möter andra i liknande situation som du själv, det är där du kan finna gemenskap, få information, råd och stöd samt delta i aktiviteter. I din lokalförening utövar du din demokratiska påverkan över vilken verksamhet föreningen och i slutändan förbundet ska syssla med. När du blir medlem får du även ett välkomstpaket innehållande ett urval av våra informationsskrifter. Vår mycket uppskattade medlemstidning StrokeKontakt som kommer ut med fyra nummer per år.

TIA är en snabbt övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl. Även om symptomen går över av sig självt ska man alltid uppsöka vård efter symptom på TIA! En TIA ska alltid ses som en varningssignal för stroke. En av tio personer som haft TIA får stroke inom två dagar. Ungefär var fjärde som får en stroke har haft en eller flera TIA innan.

Alla upplever stress på olika sätt och reagerar på den på olika sätt. Viss forskning har dock visat att det kan finnas en koppling mellan negativ stress och stroke.

TIA står för “transient ischemic attack”. Det är en övergående tillfällig syrebrist i något av hjärnans blodkärl och orsakas av samma saker som en ischemisk stroke, alltså en blodpropp. Symptomen går oftast tillbaka inom några minuter eller timmar. Den övre tidsgränsen för TIA är 24 timmar, varar symptomen längre är det istället fråga om stroke. Både TIA och stroke är medicinska nödsituationer, man ska alltid åka direkt till ett akutsjukhus om symptom på TIA uppstår, även om symptomen har gått över. Gör du det så ökar möjligheterna att förhindra stroke.

Det är cirka 75 procent som tre månader efter stroke lever.