Till innehåll på sidan

Var femte strokepatient läggs inte in direkt på en strokeenhet

I slutet av maj gav Riksstroke en förhandstitt på sin årsrapport för 2022. Där framkommer bland annat att var femte strokepatient inte läggs in direkt på en strokeenhet.

Mia von Euler är registerhållare hos Riksstroke och professor i neurologi vid Örebro universitet.

– Alldeles för många strokepatienter läggs inte in direkt på en strokeenhet och vi har stora geografiska skillnader i landet. Det är frustrerande, vården patienterna får ska inte bero på vilket postnummer de bor på eller vilken veckodag de insjuknar, säger Mia och fortsätter.

– Det är viktigt att lyfta fram att vård på en strokeenhet är bevisat bra för alla strokepatienter, oavsett kön, ålder, stroketyp och svårighetsgrad.

I förhandstitten finns det även ett antal positiva områden att lyfta fram.

– Internationellt sett står sig svensk strokevård bra och tillgången till trombolys och trombektomi ökar för varje år. Trots att befolkningen växer i Sverige så har antalet patienter som fått stroke minskat. Siffrorna ligger stilla bland personer i medelåldern, men vi ser en minskning bland äldre, berättar Mia.

– Primärpreventionen har blivit bättre och vi bibehåller god hälsa längre. Det beror bland annat på bättre behandling av förmaksflimmer och blodtryck samt minskad rökning.

Webinariet i spelaren nedan är en förhandstitt på den fullständiga rapporten från Riksstroke som publiceras i höst.

Text: Erik Jonsson