Till innehåll på sidan

Strokeförbundet ska bli mer synliga

Den 16-18 juni arrangerades årets ordförandeskap och representantskap i Södertälje. Totalt fanns ca 70 personer på plats från hela landet.

– Det har varit en rolig och trevlig konferens där alla har varit delaktiga. Vi har haft många goda samtal och diskussioner. Jag tar med mig den fina stämningen och är säker på att vi kommer att göra ett gott arbete framåt, säger Carina Petersson, Strokeförbundets ordförande.

Förutom interna diskussioner om organisationens verksamhet har ett par gästföreläsare bidragit under helgen.

Emma Kjörk, legitimerad arbetsterapeut, medicine doktor, berättade om sitt arbete med formuläret Strokehälsa och strukturerad uppföljning.

Helgens andra gäst, Marie Elf, professor vid Högskolan Dalarna, föreläste om optimalt stöd efter stroke.

– Två mycket bra och lärorika föreläsningar som gav oss input i vårt fortsatta arbete, säger Carina och fortsätter.
– Våra stora utmaningar framöver är att locka fler medlemmar och att bli mer synliga och kända.

Under konferensen utsågs Strokeförbundets tidigare ordförande Ove Puisto till hedersmedlem. Dessutom prisades två föreningar. Jämtland/Härjedalens länsförening hyllades för att ha värvat flest nya medlemmar medan Örebro lokalförening fick ta emot diplom för flest antal nya medlemmar procentuellt sett.

Hedersmedlemmen Ove Puisto tillsammans med förbundets nuvarande ordförande Carina Petersson.