Till innehåll på sidan

Välkommen till Strokeförbundet

Vi välkomnar ytterligare en ny verksamhetsutvecklare till förbundets kansli. Jennifer Blomkvist har drygt trettio års erfarenhet av administration och samordning inom allt från optikbranschen till byggföretag. Men när livet plötsligt tog en ny vändning växte ett behov och intresse fram av en annan inriktning i sitt arbetsliv och för snart tio år sedan tog hon steget in i den ideella sektorn och kände sig direkt som hemma.

De senaste åtta åren har hon arbetat på Riksförbundet Attention där huvudfokus har varit att stötta och stärka förbundets 50-tal lokalföreningar i deras viktiga arbete. Nu ser hon fram emot att göra detsamma för Strokeförbundets eldsjälar och samtidigt få lära sig mer om Stroke och dess olika ansikten.

Jennifer tycker det är viktigt att lyfta fram det lokala och regionala engagemanget samt medlemmarnas personliga berättelser som är organisationens kärna. Att gemensamt med lokal-och länsföreningar arbeta för att stärka förbundets varumärke och på så sätt kunna öka i medlemsantal är också en prioriterad fråga.