Till innehåll på sidan

Strokeförbundets ordförandekonferens 15-17 juni

I helgen samlades ett 50-tal föreningsaktiva från Strokeförbundets läns-och lokalföreningar samt förbundsstyrelse och kanslipersonal för en 3 dagars ordförandekonferens på Quality Park i Södertälje.

 På fredagseftermiddagen inleddes konferensen av Marie Matérne, Leg. Hälso- och sjukvårdskurator/ Docent Socialt arbete, Örebro Universitet och Mialinn Arvidsson-Lindvall, Leg Sjukgymnast/ med dr. vid Mälardalens Universitet som bl a berättade om sitt forskningsarbete i Strokeprojektet i Kumla där syftet är att kartlägga och analysera strokeöverlevares medicinska, funktionsmässiga och sociala situation. Målet är att förbättra omhändertagandet efter stroke.

Under lördagen hade Mia von Euler, professor i neurologi och dekan för Fakulteten för medicin och hälsa,  bjudits in i sin roll som registerhållare hos Riksstroke som är ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård. Vi fick en presentation av Riksstrokes årliga patientrapport som nu gjorts i ett mer tillgängligt och användbart format. Detta har vår förbundsledamot Anneli Torsfeldt Heikenborn arbetat för som sitter med i Riksstroke som patientrepresentant.  Rapporten är viktig för våra föreningar både som kompetensutveckling samt att den kan hjälpa till i samtal med beslutsfattare.

 

Lite senare på dagen fick vi lyssna på Jenny Alversjö från TV4 Nyhetsmorgon som först berättade om sin egen strokeresa och att aldrig ge upp.  Jenny ledde sedan ett mycket uppskattat samtal tillsammans med Elisabeth Olsen, ordförande i länsföreningen i Västra Götaland och Anneli Torsfeldt Heikenborn, förbundsstyrelseledamot, om att vara kvinna och få stroke mitt i livet.
Vi avrundade dagen med gemensam middag för alla deltagare där det ingick utdelning av diplom till bl a årets hedersmedlem, Lena Hackell från Kalmar län samt att Kalix strokeförening fick diplom för att ha värvat flest antal nya medlemmar och Luleå strokeförening fick sitt diplom för att procentuellt ha ökat mest i medlemsantal.

Under söndagen tillbringades förmiddagen med parallella seminarier med fokus på medlemsregister, lokala hemsidor, SMIL-verksamhet, att söka bidrag samt om man ville diskutera hur man som förening kan tänka kring att bli fler medlemmar.