Alternativ Våra föreningar2019-05-16T12:32:39+02:00

Beställ julkort till förmån för Strokefonden!

Om inte allt för lång tid är julen här! Ni vet väl att vi har förbundets egna julkort i webbshoppen? Beställ ett gäng och skicka en julhälsning till nära och kära, eller varför inte kollegor, patienter eller till föreningens medlemmar? Genom att köpa våra julkort stödjer ni Strokefonden och bidrar till att fler kan hjälpa oss i kampen mot stroke.

Klicka här eller på bilden till höger för att komma till webb-butiken!

Webinarium – tema: Anhörig

Välkommen att i efterhand ta del av det samtal vi arrangerade med tema anhöriga till de som fått stroke.

Medverkande:
Marie Winbo, Anhörigkonsulent
Anita Häggström, Strokeföreningen i Linköping
Carina Petersson, Vice ordf. STROKE-Riksf.
Daniela Bjarne, Sakkunnig, STROKE Riksf.

Samtalet arrangerades av STROKE-Riksförbundet och ägde rum den 12 oktober 2021. Samtalet sändes live via zoom och publiken hade möjlighet att ställa frågor via chatten.

Efterlängtad utredning om körkortskrav

Tester av de medicinska synkraven för körkort utreds.

Regeringen har idag gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att i samarbete med Transportstyrelsen och Trafikverket analysera testmetoder för att bedöma om ett undantag kan medges från de medicinska kraven gällande horisontellt synfält för körkort.

VTI ska utreda förutsättningarna för att utveckla och validera tester av körförmåga för personer med synfältsbortfall. För att kunna användas som underlag behöver ett test i körsimulator eller ett praktiskt körprov kunna visa om en person kan köra på ett trafiksäkert sätt och därmed kan få undantag från de medicinska kraven gällande horisontellt synfält.

De syntester som används idag är väl beprövade men kan upplevas som trubbiga. Personer som står inför återkallande av körkort eller vars körkort blivit indraget på grund av synfältsbortfall har inga möjligheter att på andra sätt visa att de kan köra på ett säkert sätt trots sin syndefekt. VTI ska nu utreda om det finnas andra trafiksäkra tester som skulle kunna användas i dessa fall.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2022.

Detta skriver Fredrik Persson, T.f. Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth i en nyhet från regeringskansliet.

Debatt: Ovärdigt nekas plats på äldreboende

Debatt: Ovärdigt att en strokedrabbad 93-åring nekas plats på äldreboende

I Kronoberg län har antalet strokefall ökat under de senaste fem åren, under 2020 fick 363 personer stroke i länet. Att få en stroke innebär för de flesta en stor omställning, både för den som får stroke och dess anhöriga.

En stroke kan ge väldigt olika funktionsnedsättningar; både fysiska och kognitiva, synliga och dolda. Stroke kan också ge sociala konsekvenser, det är lätt att man isolerar sig efter en stroke. Otrygghet är även det en vanlig social konsekvens efter stroke.

Utifrån artikeln i Smålandsposten om att en ”strokedrabbad 93-åring nekas vård” ställer sig Strokeföreningen i Kronoberg mycket frågande till hur en kommun kan förvägra en gammal man hans trygghet. Hur kan det vara en skälig levnadsnivå att känna sig otrygg efter att ha ramlat flera gånger? Är det verkligen en skälig levnadsnivå att inte få lämna sin bostad på ett år? Vi vet att även anhöriga till de som fått en stroke påverkas, i sådana här fall är det inte ovanligt att de anhöriga får gå in och ta det ansvar som vi anser att samhället ska ta. Många anhöriga går ned i arbetstid för att sköta om sina strokedrabbade föräldrar, något som både påverkar deras ekonomi och dessutom minskar skatteintäkter som kunde gå till just platser på äldreboenden.

För oss i Strokeföreningen Kronoberg är kunskap, trygghet och gemenskap efter stroke prioriterade frågor. Större delar av vår verksamhet går ut på att bryta isolering. Vi vill uppmana socialtjänsten att tänka om och erbjuda den äldre mannen en plats på äldreboende.

Margareta Dahlberg, ordförande i Strokeföreningen i Kronobergs län

Debattinlägget publicerades i Smålandsposten.

Strokekontakt nr 3 2021

Tredje numret av årets StrokeKontakt är på ingång! Har du varit sugen på att prova på golf? Vi har träffat Mathias Eriksson som leder grupper med paragolfare i Ljungskile. Vi tar upp mycket av den aktuella forskningen kring stroke; Märta Berthold Lindstedt presenterar sin avhandling om synstörningar efter stroke, Ann-Cathrin Jönsson har forskat om fall efter stroke och forskaren Anders Rosengren har tagit fram Livsstilsverktyget som är en forskningssatsning som tar ett nytt grepp . Vi skriver om Sussi Wensmark som har fått sin stroke klassad som arbetsskada. Vi skriver om hur berättelser om stroke kan hjälpa andra och hur du kan göra för att berätta din historia. Som vanligt kikar vi in hos föreningarna och bjuder på recept och tankenötter. Vi hoppas ni får en trevlig lässtund med detta höstnummer!

Forskningsartiklarna som presenteras i detta nummer finns även att läsa här på hemsidan! Klicka här för att komma till forskningsrapporter.

Sussi Wensmark i artikeln Skyddsombudet fick stroken klassad som arbetsskada tipsar om nyttiga länkar för den som är intresserad av forskning och lagstiftning kring stroke och arbetsskada. De länkarna hittar du på denna sida (där även artikeln går att läsa).

Res dig – att sitta länge är värre än du tror

Pandemin har gjort att vi rör oss mindre och sitter mer. Ny forskning visar samtidigt att hälsoriskerna med att sitta länge underskattats. Nu skrivs rekommendationerna om, det skriver Forskning & framsteg.

Läs hela artikeln här!

Foto av Karolina Grabowska från Pexels

Vill du träna på distans?

Karolinska Institutet söker deltagare till ett forskningsprojekt med träning på distans för personer som drabbats av stroke eller TIA.  Läs mer här

Foto av Karolina Grabowska från Pexels

Minskat intag av salt skyddar mot stroke

Resultaten kommer från en stor kinesisk studie med nästan 21 000 deltagare, där samtliga hade förhöjd risk att drabbas av stroke, skriver Dagens Medicin. – Det här är en viktig och välgjord studie. Fynden borde puffa läkare även i Sverige i riktningen att rekommendera förändrade saltvanor bland andra åtgärder hos sina högriskpatienter med stroke eller högt blodtryck, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Göteborgs universitet.

Läs hela artikeln här!

Foto av Artem Beliaikin från Pexels

Ökad risk för stroke och hjärtinfarkt efter covid-19

En stor nationell studie vid Umeå universitet, baserad på alla patienter med covid-19 i Sverige, visar att risken för hjärtinfarkt och stroke ökar trefaldigt de första två veckorna efter covid-19. Studien publicerades i den anrika tidskriften The Lancet.

Våra resultat visar också hur viktigt det är att vaccinera sig mot covid-19, särskilt äldre människor, som har högre risk för hjärt-kärlsjukdomar, berättar Ioannis Katsoularis, specialistläkare inom kardiologi och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Läs hela artikeln i länken nedan:

https://www.umu.se/nyheter/okad-risk-for-hjartinfarkt-och-stroke-efter-covid-19_10729838/

Högt blodtryck behöver behandlas mer

Nio av tio patienter med högt blodtryck får inte tillräcklig behandling och löper därmed ökad risk för till exempel stroke och hjärtinfarkt och förtidig död, visar en studie vid Göteborgs universitet. Till exempel nådde 50 procent av de undersökta patienterna sina blodtrycksmål och bara 20 procent blodfettsmålen, det tas upp i följande nyhetsinslag på SR:

https://sverigesradio.se/artikel/hogt-blodtryck-behover-behandlas-mer

Digitalt samtal med Ronnie Gardiner

Här kommer ett inspirerande digitalt samtal med Ronnie Gardiner som är grundaren av RGM-metoden. Ronnie berättar om bakgrunden till sitt engagemang och om hur RGM-metoden växt fram. Samtalet leds av Daniela Bjarne på STROKE-Riksförbundet. Tack för att du tittar och sprid gärna vidare i dina egna kanaler!

Pressmeddelande: Ny rapport om sexuellt våld

Pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige:

Mer än hälften av personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar, har någon gång utsatts för sexuella övergrepp. 2 av 5 har haft sex efter psykisk påtryckning och en femtedel har blivit utsatt för, eller försök till, sexuell handling genom våld/hot om våld. Detta framkommer i rapporten “Vill du ligga med mig då?” som tagits fram i ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU som lanseras idag. Rapporten bygger på en unik kartläggning av den sexuella hälsan för dessa personer.

– Att personer med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld är känt sedan tidigare. Vi ser att detta hör tätt samman med vilken tillgång personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom har till sina sexuella och reproduktiva rättigheter i praktiken. När nu även vår kartläggning bekräftar denna utsatthet och visar på kraftigt förhöjda siffror vill vi uppmana makthavare att lyfta in funktionsrättsperspektivet i arbetet med att förebygga och bekämpa våld i nära relationer. Vi menar att det behövs åtgärder som särskilt syftar till att stärka möjligheten att utkräva dessa rättigheter säger Hanna Öfors, projektledare Funktionsrätt Sverige

Samtidigt som sexuellt våld är vanligare uppger många att deras sexualitet osynliggörs och att de sällan uppfattas som sexuella personer. 3 av 5 skattar sin sexuella hälsa som låg.

Kartläggningen, som aldrig tidigare har gjorts, är en del av ett flerårigt Arvsfondenprojekt mellan RFSU och Funktionsrätt Sverige under namnet Min sexualitet — min rätt. Målet är att projektet ska bidra till en förbättrad sexuell hälsa hos personer med funktionsnedsättningar.

– Vi är stolta över att ha medverkat till den här unika kartläggningen. Alla har rätt till sin kropp och sexualitet, men så är inte fallet idag. Vår kartläggning visar att människor begränsas av samhällets syn på personer med funktionsnedsättningar. Det kommer till uttryck i allt från ökad utsatthet för våld till dejting och bemötande i vården. Lust, njutning och ömsesidighet ska inte begränsas av en funktionsnedsättning. Det här är en viktig rättighetsfråga för RFSU!, säger Emma Güntner projektledare för RFSU.

Resultat från kartläggningen i korthet:

Enkätundersökningarna som ligger till grund för rapporten är gjord av Ipsos, är båda genomförda under våren 2021. Sammanlagt svarade över 2100 personer med olika funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Projektet har även samlat in berättelser från personer som berättat om sina erfarenheter av sex och relationer.

  • 56% har svarat att de upplever att funktionsnedsättningen påverkar ens sexualitet negativt medan 3% svarade att det upplever att den påverkar positivt.
  • Sexuell frihet – drygt hälften har svarat att de levt som de vill. Nästan en femtedel angav att de inte alls kunnat leva sexuellt som de själva önskar.
  • Drygt hälften har erfarenhet av sexuella trakasserier och andra sexuella övergrepp/ofredande så som att bli rörd, eller rört någon annans kropp på ett sexuellt sätt mot ens vilja. Två av fem har upplevt sexuellt övergrepp genom psykisk påtryckning, till exempel att ställa upp på sex för att inte göra någon besviken. En tredjedel har upplevt någon form av sexuell förnedring. En femtedel har blivit utsatt för, eller försök till, sexuell handling genom våld/hot om våld. Överlag är andelarna mycket högre än i Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning om sexuell hälsa, kallad SRHR 2017.

Länk till pressmeddelandet på Funktionrätt Sveriges hemsida

Läs hela rapporten här

För mer info:

Annica Nilsson, presskontakt Funktionsrätt Sverige

Mobil: 076-697 80 55
Mejl: annica.nilsson@funktionsratt.se

Matilda Ström, pressansvarig RFSU

Mobil: 076-160 33 07

Mejl: matilda.strom@rfsu.se

Efterlysning av deltagare till EXOPULSE Mollii Suit-registret

Vill du vara deltagare till Mollii Suit-registret som är en klinisk databas för dokumentation av rutinutprovningar och för att följa patienternas potentiella förbättringar under en 1-månadsperiod? Den samlade kunskapen används i det långsiktiga arbetet för att förbättra dräkten.

Mollii Suit är ett medicintekniskt hjälpmedel för neuromodulering avsedd för att slappna av spastiska och spända muskler och minska smärta. Det är ett enkelt och säkert hjälpmedel som kan öka livskvalitet, minska muskulär smärta samt stötta användaren att snabbare återfå motorisk kontroll.

Mer information och anmälningsformulär finns här: www.molliisuit.se/

OBS, STROKE-Riksförbundet väljer att sprida denna efterlysning då det kan ligga i linje med att skapa ”bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke”. Vi tar INTE ställning för använde eller förordar INTE använde av specifika medicinsktekniska hjälpmedel.

Undersköterskans stroke klassad som arbetsskada

Undersköterskan Sussi Wensmarks stroke godkänns som arbetsskada. Hon får nu livränta. Det är ett sällsynt besked som hon jobbat hårt för, övertygad om att stress orsakade stroken. Det skriver tidningen Arbetet.

https://arbetet.se/2021/06/18/underskoterskans-stroke-en-arbetsskada-nu-far-hon-livranta/

Läs tidigare artiklar från Arbetet som handlar om Sussis kamp:

https://arbetet.se/2019/11/12/underskoterskan-fick-slass-for-ratt-vard-efter-sin-stroke/

https://arbetet.se/2018/03/14/skyddsombudet-stressen-pa-jobbet-gav-mig-en-stroke/

Funktionsrättsrörelsen uppvaktar arbetsmarknads-ministern

Hög- eller lågkonjunktur spelar inte någon större roll, sysselsättningsgraden hos personer med funktionsnedsättning är betydligt lägre än för befolkningen i stort. ”Det här är oerhört kostsamt både för samhällsekonomin och den enskilde. Funktionsrättsrörelsen är beredd att ta tag i problemen och idag överlämnar vi – 50 organisationer – vårt eget 73-punktsprogram om arbetsmarknadspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

http://Funktionsrättsrörelsen är beredd att ta tag i problemen och idag överlämnar vi – 50 organisationer – vårt eget 73-punktsprogram om arbetsmarknadspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Pressmeddelande: Dubbelt utanförskap under pandemin!

När STROKE-Riksförbundet lät Novus undersöka hur vardagen har påverkats för våra anhörigmedlemmar på grund av pandemin under 2020 visar det sig att många drabbats av dubbelt utanförskap. Undersökningen visar på att många anhöriga har fått minskad egen tid när aktiviteter och rehabilitering ställts in, samtidigt som undersökningen tydligt visar på ett utbrett digitalt utanförskap.

Inställda aktiviteter skapar utanförskap

Av de anhöriga var det nästan fyra av tio som upplever sig ha mindre egen tid, nära hälften anger att aktiviteter för den närstående blev inställda under 2020 och drygt var tredje anhörig uppger att de har haft minskade möjligheter till att lämna hemmet.

Digitalt utanförskap – stort bortfall

När STROKE-Riksförbundet beslutade att göra den här undersökningen via en webbenkät var det också ett sätt att mäta hur digitala våra medlemmar är. Det visade sig att vi fick ett tydligt svar, då det endast var knappt hälften som besvarade enkäten av de som hade lämnat en e-postadress till oss. För de som inte hade lämnat någon e-postadress utan istället fick ett brev med en länk till enkäten svarade endast 16 %. Givetvis kan det vara av flera orsaker till att man inte besvarar frågorna, men det talar ändå sitt tydliga språk att medlemmar i STROKE-Riksförbundet inte är i någon större utsträckning digitala. När vi tidigare har skickat ut postala enkäter har vi haft 60-70 % som har besvarat dem.

  • Vi har som organisation under pandemin tvingats ställa om till mer digitala verksamheter då den ordinarie verksamheten där medlemmarna träffas för att känna gemenskap, bryta ensamhet och träna inte gick att genomföra. Samtidigt har flera av våra föreningar gjort fantastiska insatser för att ersätta inställd ordinarie verksamhet med digital föreläsningar, fikaträffar och studiecirklar. Vi kan dock konstatera att det inte på lång väg kan ersätta ordinarie verksamhet där man träffas fysiskt. På grund av att våra medlemmar i hög utsträckning befinner sig i ett digitalt utanförskap så slår en pandemi än hårdare, säger Carina Petersson vice ordförande för STROKE-Riksförbundet

Carina Petersson 070- 940 40 74

Daniela Bjarne, 08 721 88 21, 073- 800 11 99

Hasse Sandberg 08-721 88 27, 070-184 98 94

STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra drygt 80 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.

Vi arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd.

Klicka på bilden för att ta del av statistiken bakom rapporten!

StrokeKontakt nr 2 2021

Årets andra nummer av medlemstidningen StrokeKontakt är snart här! Framsidan pryds av ungdomarna som startade UF-företaget AKUT UF, avgående verksamhetschef Kjell Holm skriver sin sista ledare, nye verksamhetschefen Arne Kanth presenteras och dietisten Sara Dahlin ger hälsosamma tips! Anhörigkonsulent Marie Winbo berättar om anhörigstöd, Strokeföreningen i Kalix berättar om hur de lyckades skaffa en MR-kamera till sjukhuset och som vanligt bjuder vi på recept, soduko, korsord och mycket mer. Trevlig läsning och trevlig sommar!

En kort film om: Friskfaktorer

Många stroke går att förebygga! En kort film om friskfaktorer. Dela gärna filmen i era kanaler för att göra fler medvetna om hur man kan förebygga stroke.

Sjukpenning i förebyggande syfte för stroke

Regeringen har  beslutat utifrån sjukdomen covid-19 om ändringar i förordningen om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning som innebär att personer med bipolär sjukdom, schizofreni och stroke läggs till listan över riskgrupper. Förordningen träder i kraft den 1 juni 2021. Ändringarna i riskgruppslistan gäller retroaktivt från den 1 januari 2021. Det innebär att personerna kan ansöka om ersättning i efterhand för tid från den 1 januari 2021.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/viss-sjukpenning-i-forebyggande-syfte-och-viss-smittbararpenning-till-fler-riskgrupper/

Kulturell svimning var diskriminering

”Kulturell svimning” var en stroke – Oacceptabelt att vården fördröjdes kraftigt på grund av diskriminering!

Domen där Göteborgs tingsrätt slår fast sitt beslut att Sahlgrenska gjort sig skyldig till diskriminering är föranledd av en händelse vid en fotbollsmatch för två år sedan där en man med sudanesiskt ursprung skadade sig och dagen efter blev allvarligt sjuk och en ambulans tillkallades, den kom med högsta prioritet och mannen var då medvetslös.

Ove Puisto, ordförande i STROKE-Riksförbundet kommenterar domen med att slå fast att diskriminering på grund av etnicitet, ålder eller kön ska inte få förekomma. Det är oacceptabelt att vården i det här fallet fördröjdes kraftigt på grund av diskriminering.

Ambulanssjuksköterskan: ”patienten spelar medvetslös”

Ambulanssjuksköterskans bedömning när de kom till platsen var dock att mannen inte var så sjuk som det verkade och därmed prioriterades omhändertagandet ner. I journalen skrev ambulanssjuksköterskan att mannen ”spelar medvetslös” och att det rör sig om en ”kulturell svimning”. När ambulansen kom fram sjukhuset fick han vänta i över en timme på en läkarundersökning, eftersom han inte ansågs vara prioriterad. Det bidrog till att upptäckten av den hjärnblödning mannen drabbats av försenades. Nu slår Göteborgs tingsrätt fast i sitt beslut att Sahlgrenska gjort sig skyldig till diskriminering då rätt diagnos och vårdinsatser fördröjdes på grund av mannens etniska tillhörighet.

Lisbet Boberg är rådman och en av domarna i målet.

“Även om det står klart att ambulanspersonalen aldrig har haft någon intention att diskriminera mannen är det visat att personalen i vart fall i delar beaktat mannens etnicitet när hans medvetandegrad och behov av vård bedömts” kommenterar hon i ett pressmeddelande.

Ove Puisto, förbundsordförande, 070-275 55 15

Daniela Bjarne, sakkunnig, 073-800 11 99 

Hasse Sandberg, 070-184 98 94

Hjälpmedel på väg att bli en klassfråga

I Sverige uppskattas över en miljon människor leva med funktionsnedsättningar som påverkar det dagliga livet. Tack vare snabba tekniska landvinningar kan allt fler funktionsnedsättningar kompenseras med hjälpmedel. Det främjar jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhället, det skriver Funktionsrätt Sverige (där STROKE-Riksförbundet är en av medlemmarna) i en debattartikel i Aftonbladet.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/qA09Eo/hjalpmedel-ar-pa-vag-att-bli-en-klassfraga

Yngre strokeanhöriga mår sämre

Nästan varannan yngre anhörig uppger att de har behövt ge mer stöd till sin strokedrabbade under Coronapandemin. Det beror bland annat på att inplanerad rehabilitering blivit inställd. Hälften av de yngre anhöriga säger att deras psykiska och fysiska välbefinnande har försämrats. Det visar en undersökning som STROKE-Riksförbundet har låtit Novus göra.

Anhöriga har kontaktat oss och uttryckt oro för att aktiviteter och rehabilitering ställs in under pandemin. Det har även uttryckts fruktan över hur deras närstående ska påverkas och att de kommer behöva vara ett större stöd än vanligt. För att ge oss en tydligare bild har vi i STROKE-Riksförbundet låtit Novus fråga våra anhörigmedlemmar.

Anhörig till någon som nyligen fått stroke mår sämre

Skillnad på hur länge sedan den närstående fick en stroke och hur man mår har ett samband. De som har en anhörig som fick stroke för senast två år sedan uppger i högre grad av försämrat psykiskt välbefinnande under pandemin. Däremot är de som har en anhörig som fick stroke för sex år sen eller mer i lägre grad påverkade psykiskt av pandemin.

Mer än var tredje behöver ge mer stöd och de har mått sämre

Drygt var tredje har behövt ge mer stöd än tidigare och de som har behövt ge mer stöd återfinns oftare i den yngre kategorin, under 64 år. De som har gett mer stöd har även mått psykiskt och fysiskt sämre under pandemin och de bor oftare i storstäder.

Rehabilitering och aktiviteter har begränsats eller ställts in

Fyra av tio hade rehabilitering planerad för den närstående under 2020. Dock kunde bara en fjärdedel av den planerade rehabiliteringen genomföras, i flera fall dock i något begränsad form. Även denna förändring har påverkat de anhöriga negativt visar undersökningen.

Nära hälften anger att aktiviteter för den närstående blev inställda. Bland de som svarar att aktiviteter för deras närstående har minskat, har en tredjedel upplevt att de har haft minskade möjligheter att lämna hemmet.

Psykiskt och fysiskt välbefinnande – regionala skillnader

Fler än var fjärde säger att deras psykiska välbefinnande har försämrats. När det gäller välbefinnandet så finns det regionala skillnader. Boende i mindre städer och landsbygden säger i högre grad att välbefinnandet är oförändrat jämfört med de som bor i storstad och i dess kringliggande kommuner.

  • Att pandemin har påverkat de anhörigas situation talar undersökningen sitt tydliga språk. Bland yngre och boende i storstäder och dess närhet är det extra märkbart. Inställda aktiviteter och rehabilitering påverkar situationen negativt för den anhöriga och givetvis för den som har haft stroke. STROKE-Riksförbundet ser allvarligt på att planerad rehabilitering inte har gått att genomföra och att färre har kunnat erbjudas rehabilitering, säger Carina Petersson STROKE-Riksförbundets vice ordförande och strokeanhörig.

Carina Petersson 0709404074

Daniela Bjarne, 08 721 88 21, 073- 800 11 99

Hasse Sandberg 08-721 88 27, 070-184 98 94

STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra drygt 80 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.

Vi arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd.

Bakgrund Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag STROKE-Riksförbundet. Syftet med undersökningen är att undersöka hur vardagen har påverkats av coronapandemin för förbundets medlemmar som är anhöriga till en person som drabbats av stroke. Undersökningen genomfördes under mars-april 2021.

Målgrupp Medlemmar i STROKE-Riksförbudet som är anhöriga till en person som har drabbats av stroke. Antal intervjuer: 408 Svarsfrekvens: 41% bland de med e-post 16% bland de med enbart vanlig postadress

Begreppsanvändning Anhörig – Närstående
Den anhörige är den som ger omsorg, det kan vara en partner, förälder, eller ett vuxet barn. Den närstående är den som tar emot omsorgen i det här fallet den som har fått stroke.

Kongressuttalande: Funktionsrätt Sverige

Kongressuttalande Funktionsrätt Sverige: Tillsammans för en jämlik hälsa

Funktionsrätt Sveriges kongressuttalande den 20 maj 2021: Vi blir fler och fler! Så sent som 2017 var vi 38, nu är vi 49 medlemsförbund. Tillsammans står vi starka och enade och siktar mot valet 2022 och att funktionsrätten får en given plats i debatterna.

För funktionsrättsfrågorna är inte några särfrågor. De är allas angelägenhet! De är viktiga för samhällsekonomin, för ett hållbart samhälle och – inte minst – de är rättigheter stadgade i FN:s Funktionsrättskonvention. Universell utformning av samhället är ett åtagande för Sverige, men det är också en investering för framtiden.

I juni 2018 beslutade riksdagen om ett övergripande nationellt folkhälsopolitiskt mål. Det är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Funktionsrättsrörelsens samlade kunskap, erfarenhet och medverkan i det arbetet är en förutsättning för att målet ska nås – på riktigt. Nedsatt psykisk hälsa och dålig tandhälsa är mer än dubbelt så vanligt bland personer med funktionsnedsättning än hos övrig befolkning. Det är vanligare med daglig rökning, riskabla alkoholvanor, fetma och stillasittande. Trots det saknas funktionsrättsperspektivet i folkhälsopolitiken.

Vid den förra kongressen för två år sedan beslutade vi att jämlik hälsa ska vara vårt prioriterade mål. Den diskriminering som personer med funktionsnedsättning erfar inom hälso- och sjukvården måste upphöra. Hälso- och sjukvård för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning måste vara tillgänglig och erbjudas i rimlig tid. Delaktigheten behöver öka, liksom stödet för att identifiera vårdbehov och för att upprätthålla en god hälsa. Personer med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa och utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Men fler faktorer än hälso- och sjukvården påverkar hälsan. Det gör också den ekonomiska situationen, skolan och möjligheterna till arbete eller sysselsättning. Även här ger konventionen rättigheter. Personer med funktionsnedsättning har rätt till en tillfredsställande levnadsstandard med ständigt förbättrade levnadsvillkor, rätt till en inkluderande utbildning och till arbetsplatser som är tillgängliga. Att förverkliga dessa rättigheter är att investera för framtiden!

Corona har varit en belastning för hela samhället och fördjupat skillnader som redan fanns. Men pandemin har också ställt sprickorna på vid gavel öppna för alla att se.

Med förnyad kraft går vi enade med konventionen som grund mot nya möjligheter när nu nästa kongressperiod inleds och valet 2022 kommer allt närmare.

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 49 funktionsrättsförbund, varav STROKE-Riksförbundet är ett, som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

www.funktionsratt.se

Vardagsträning ersätter inte rehabilitering

Kjell Holm, Verksamhetschef på STROKE-Riksförbundet skriver om vikten av rehabilitering i coronapandemins fotspår.

Sverige har en akutvård vid stroke som är i världsklass tack vare kunnig och engagerad personal som jobbar i stroketeam, nationella riktlinjer och ett kvalitetsregister för utvärdering. Men det är efter den akuta behandlingen som en ny fas startar. För många strokeöverlevare innebär konsekvenserna efter stroken ett helt annat liv än innan. Det är en utmaning att få tillbaka sina förmågor där egenträning tillsammans med rehabilitering utgör två viktiga faktorer. Många av de som har haft en stroke vittnar om att det är deras egen motivation och drivkraft, att aldrig sluta träna, som ger resultat. Man blir aldrig ”färdig rehabiliterad”, utan det är livslångt arbete med kontinuerlig träning och återkommande rehabilitering.

Även om vi i STROKE-Riksförbundet, på strokedagen, lyfter vikten av egenträning kan samhället aldrig lämna över ansvaret till strokeöverlevaren. Det är viktigt att skilja på vad man kan träna själv, ofta i en strokeförening och professionens oerhört viktiga roll.

Tillgången till rehabilitering är dock ojämlik. I vissa regioner erbjuds man rehabilitering medan tillgången i andra regioner är minimal. All forskning visar att med rätt rehabilitering kan förlorade förmågor återfås och funktionsnedsättningar minska. En självklar vinst för den enskilde och även för samhället genom minskat beroende av anhöriga, vård och omsorg. Vi i STROKE-Riksförbundet kräver att rehabiliteringen ska vara individuellt behovsanpassad och återkommande.
Coronapandemin har förvärrat bristen på rehabiliteringen. Inplanerad rehabilitering har blivit inställd och många strokeöverlevare har inte vågat delta då de tillhör riskgrupp. Pandemin har dessutom ökat behovet av rehabilitering då många av de som drabbats av Covid-19 behöver liknande rehabilitering som strokeöverlevarna.
STROKE-Riksförbundet är mycket oroade över att strokeöverlevarna kommer att få stå tillbaka för de som har haft covid-19. Vi kan aldrig acceptera att svaga grupper ställs emot varandra. Därför är det särskilt viktigt att regionerna bygger ut rehabiliteringen så att strokeöverlevarna inte behöver konkurrera med de som har haft covid-19.

Kjell Holm, Verksamhetschef, STROKE-Riksförbundet, 11 maj 2021

Läs artikeln på Folkhälsasverige.se

Vardagsträning från Västra Götaland

Ett exempel på vardagsträning – som är strokeföreningens tema för 2021

Lena Johansson har köpt sig en trehjulig cykel för att kunna cykla igen efter sin stroke, trots att hon fått dålig balans.

Hon tycker det är underbart att kunna röra sig som vanligt igen och hon har spelat in en kort film för oss, för att kanske inspirera några fler. Skriver Strokeföreningen Västra Götaland

Se filmen på Strokeföreningen Västra Götaland egen sida!

SR: strokedrabbade begränsade av pandemin

Många gamla och personer med funktionsnedsättningar har fått sina liv begränsade extra hårt under coronakrisen, bland annat personer som har drabbats av stroke. Just nu är samtliga aktiviteter i strokeföreningen inställda och strokedrabbade Maud Jansson i Eskilstuna önskar att kommunen hade något att erbjuda personer i hennes situation. “Att vi kunde få lite sjukgymnastik och terapi och sedan kanske lära oss att laga mat, vi som bara har en fungerande sida”, säger Maud Jansson.

Lyssna på inslaget från Sveriges Radio här!

Pressmeddelande

Vardagsträning är a och o för att återhämta sig efter stroke

Den 11 maj genomför vi i STROKE-Riksförbundet traditionsenligt vår strokedag, i år med fokus på vardagsträning. På grund av rådande pandemi blir vår strokedag digital. Inställd strokerehabilitering under Coronapandemin har gjort vardagsträningen ännu viktigare. 

Vi arrangerar Strokedagen årligen, den andra tisdagen i maj. Då går våra strokeföreningar vanligtvis ut på gator och torg för att sprida kunskap om stroke. Men i år är det annorlunda, med ett fåtal undantag blir det tyvärr inga fysiska aktiviteter runt om i landet på grund av Coronaviruset.

Istället arrangerar STROKE-Riksförbundet ett digitalt samtal kring vardagsträning efter stroke. Medverkande är Sivan Jansson, nominerad till årets eldsjäl och Torvald Engvall, författare till boken Ge aldrig upp!

Temat vardagsträning är extra viktigt nu under rådande pandemi, då fysisk och mental träning är nyckeln till en lyckad återhämtning efter en stroke.

– Under Coronapandemin har vi i STROKE-Riksförbundet fått tydliga signaler från våra medlemmar och andra som hör av sig till oss, att den så viktiga strokerehabiliteringen inte har kunnat genomföras. Det har handlat om att rehabilitering har blivit inställd på grund av smittoläget och personalbrist, samtidigt har de som fått möjlighet till rehabilitering inte vågat genomföra den på grund av rädsla för smitta.  När strokerehabiliteringen inte går att genomföra, är det ännu mer betydelsefullt med vardagsträning, säger Ove Puisto, förbundsordförande för STROKE-Riksförbundet som själv har erfarenhet av inställd rehabilitering.

All rörelse är bra för att stimulera, utveckla och bibehålla sina funktionsförmågor samt att hålla hjärnan igång. Allt vi gör i våra dagliga aktiviteter såsom klä på oss, diska, dammsuga, vattna blommor med mera stimulerar motorik, koordination och balans. Mental träning är också viktigt, till exempel att pussla, lösa sudoku och korsord. Det gäller att försöka hitta lusten, vad som gör en glad och som samtidigt stimulerar ens funktionsförmågor på bästa sätt. Det som fungerar för någon, kanske inte passar alla. Varje litet steg är viktig för ens hälsa och välmående.

Ove Puisto, Förbundsordförande, 070-275 55 15

Kjell Holm, Verksamhetschef, 073-461 38 89

STROKE-Riksförbundet är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra drygt 80 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.

Vi arbetar också för att de som fått stroke ska få en god vård och rehabilitering och kunna leva ett värdigt liv efter stroke samt att anhöriga ska få ett gott stöd.

Artikel: Läs om Maja som fick stroke

Det var den 17 april 2015. Maja Ullberg, gravid i sjunde månaden med sitt första barn, satt vid köksbordet och åt kvällsmat när det plötsligt small till på höger sida av huvudet.

– Det gick som en våg bak i nacken, sen började hela rummet att snurra, ungefär som om jag satt i en karusell. Jag minns att jag försökte att lyfta på mitt vänstra ben, men att det inte gick, det var helt borta. Och då började jag jättegrina.

Läs artikeln i expressen här!

Artikel: Bakslag vanligt efter stroke

Anneli Torsfeldt Heikenborn (ledamot i STROKE-Riksförbundets styrelse) var 32 år, mitt i karriären och gravid i sjätte månaden när hon fick akut havandeskapsförgiftning och högt blodtryck vilket ledde till en massiv hjärnblödning. Precis som för många andra som drabbas av allvarlig stroke har det varit en snårig väg tillbaka med många bakslag i arbetslivet skriver Marianne Zetterblom i Arbetsliv.

Läs artikeln från Arbetsliv här!

Forskningsöversikt om att börja jobba efter stroke

Cirka 4 000 yrkesverksamma får varje år stroke i Sverige. Många av dem blir sjukskrivna länge. En forskningsöversikt har gått igenom vad som underlättar för dem att komma tillbaka till arbetet. Det är lättare för tjänstemän och högutbildade visar den bland annat, skriver Michael Nyhaga på suntarbetsliv.se

Eleonore Fransson, docent i epidemiologi, och Katarina Jood, överläkare och docent i neurologi, har gått igenom forskning för att se vad som hjälper strokedrabbade att komma tillbaka till jobbet. De har undersökt 2 800 vetenskapliga artiklar och tagit med 33 stycken i sin forskningsöversikt.

Läs artikeln på suntarbetsliv.se 

Webbinarium om sex och intimitet efter stroke

SAFE (Stroke Alliance for Europe) bjuder in till webbinarium om Sex och intimitet efter stroke. Webbinariet är gratis och kommer att hållas på engelska! Datum och tid: 20 maj kl. 10.00-11.15

 

Pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige: Alla kvinnor måste skyddas från våld

Mäns våld mot kvinnor har hamnat överst på dagordningen. Det är bra, men det är också viktigt att alla kvinnor omfattas av förebyggande arbete, skydd och stöd. ”Trots att kvinnor med funktionsnedsättning lever med ökad risk att utsättas för våld saknas ofta funktionsrättsperspektivet i arbetet. I stället talas det tyst om kvinnor med funktionsnedsättning”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Under senaste veckan har mäns våld mot kvinnor hamnat överst på dagordningen. Med anledning av det har Funktionsrätt Sverige idag gått ut med pressmeddelandet Alla kvinnor måste skyddas från våld.

Läs pressmeddelandet här!

Strokeföreningen Enköping har fått en ny hemsida!

Senast ut i raden av strokeföreningar som har fått hemsida med stöd från STROKE-Riksförbundet är Strokeföreningen Enköping. Hemsidan publicerade i slutet av april och ersätter deras gamla hemsida.

https://enkoping.strokeforbundet.se

Lättillgänglig samlad information om Covidvaccinationer

I samband med att vaccinationerna mot covid- 19 pågår finns behov av lättillgänglig
och anpassad information om vaccinen och vaccinationerna till olika grupper.
I det här brevet har Socialstyrelsen samlat material  i form av länkar från bland annat Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten. Läkemedelsverket och MSB. Tack vare att det är länkar så får du den alltid den senaste informationen.

Infoblad vaccinering 3

Så kan tusentals stroke förhindras

Dödsfall och eller allvarlig sjukdom skulle kunna förhindras om personer i 75-årsåldern screenas för förmaksflimmer, så att det tidigt sätts in behandling. Det visar en ny och unik studie från Karolinska Institutet, som syftar till att ge Socialstyrelsen underlag nog för att kunna besluta om det här ska införas i Sverige, vilket Sveriges Radio rapporterar i länken, här nedan.

Screening av förmaksflimmer

Funktionsrättsbyrån blir verklighet

Funktionsrätt Sverige, där STROKE-Riksförbundet ingår i, har fått positivt besked från Allmänna arvsfonden att få medel till en funktionsrättsbyrå. Behovet av en byrå som personer med funktionsnedsättning kan vända sig till är enormt. Det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att få sina rättigheter realiserade och många får kämpa på egen hand mot myndigheters jurister trots funktionsnedsättningar och sjukdomar”, kommenterar Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige.

Läs hela pressmeddelandet här. https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/funktionsrattsbyran-blir-verklighet-31163

Vill du vara med i enkät om läkemedel?

Enkät till ett forskningsprojekt om läkemedel och Nationella läkemedelslistan. Undersökningen genomförs av forskare vid Linnéuniversitetet på uppdrag av E-hälsomyndigheten.

Är du en person som regelbundet använder tre eller fler läkemedel eller hjälper du en anhörig/närstående med dennes läkemedel? Vänligen bidra till denna nationella forskningsstudie genom att svara på denna enkät (tar ca 5-10 minuter) om hur du upplever information och hantering av dina eller din närståendes läkemedel.

Enkäten innehåller också tre frågor om nationella läkemedelslistan, men inga förkunskaper om denna behövs. Forskningsprojektet genomförs av forskare vid Linnéuniversitetet på uppdrag av E-hälsomyndigheten.
Via länken nedan kommer du till enkäten där du också får mer information om studien, hur vi hanterar data från enkäten och kontaktuppgifter till ansvarig forskare.

Länk till enkät: https://survey.lnu.se/lakemedelslistaPAN

Ansvarig forskare för studien är Tora Hammar, Fil Dr, lektor hälsoinformatik, eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet, tora.hammar@lnu.se, 0480-497176.

Debatt: Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande

Under pandemin har redan existerande sprickor i välfärden blottats och samhällets ambition om tillgänglighet, delaktighet och likabehandling kommit på skam. Det står klart att vårt lands krisberedskap behöver utvecklas i förhållande till personer med funktionsnedsättning, skriver Smer och Funktionsrätt Sverige.

Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälle här

Nya hemsidor till Strokeföreningarna i Gävle och Norra Örebro läns!

Med mottot “Gemenskap för alla medlemmar för att skapa livskvalitet” hälsas besökarna på Strokeföreningen Gävles nya hemsida välkomna.

Besök Strokeföreningen Gävles nya hemsida här!

Strokeföreningen Norra Örebro medlemmar som kommer från Ljusnarsberg, Nora, Hällefors och Lindesbergs kommuner har fått en ny hemsida.

Besök Strokeföreningen Norra Örebros nya hemsida här!

Britt-Marie, 57, måste jobba trots hjärnblödning och epilepsi

Britt-Marie Markusson i Sölvesborg har mångårig yrkeslivserfarenhet som assistent inom skola och barnomsorg. När hon var 52 år tog det stopp.
– Då small det. Jag fick hjärnblödning och epilepsi, säger hon.

I december förra året beslutade Försäkringskassan att dra in hennes sjukpenning och kom fram till att hon kan börja jobba igen.

Läs hela artikeln från svt nyheter här. 

Debatt: Gör inte partipolitik av mänskliga rättigheter

Gör inte partipolitik av mänskliga rättigheter

Regeringen har aviserat att ett institut för mänskliga rättigheter ska inrättas som en ny myndighet nästa år. Nyligen beslutades om propositionen och frågan hamnar nu på riksdagens bord. Vi vädjar till riksdagspartierna: gör inte partipolitik av mänskliga rättigheter. Rösta igenom ett efterlängtat MR-institut, skriver 20 organisationer, bland annat Funktionsrätt Sverige.

Läs hela artikeln här

Läs om Petra Ljungberg och filmer 1605 dagar & nätter i Expressen

Läs om Petra Ljungberg, som fick stroke mitt under inspelningen Expedition Robinson, och om filmen 1 605 dagar & nätter i Expressen.

Klicka här för att komma till Expressen och läsa artikeln

StrokeKontakt nr 1 2021

Årets första nummer av medlemstidningen StrokeKontakt anländer snart i medlemmarnas brevlådor! I detta nummer kan du läsa om Emma Schött, Sveriges hittills enda strokevägledare som hoppas på fler kollegor i framtiden, vi träffar Johan som bara var 25 år när han fick stroke men som idag är aktiv inom idrott. Numrets framsida pryds av ett inspirerande gäng som tränar ute oavsett väder, i samma hälsosamma träningsanda har vi även intervjuat den populära programledaren Sofia Åhman, känd bland annat från tv-programmet Träna med Sofia. Under vinjetten juristen har ordet tar Patrik Magnusson upp frågan om stroke kan klassas som arbetsskada? Om detta och mycket mer kan ni läsa om i detta nummer. Trevlig läsning!

Pressmeddelande: En socialförsäkring utan trygghet – är det så det ska vara?

Idag lanserar Funktionsrätt Sverige en idéskrift om socialförsäkringen och ställer samtidigt företrädare för riksdagspartierna mot väggen i ett webbinarium. ”Vi behöver svar. När vi ser Försäkringskassans prognoser om ständigt sjunkande sjuktal undrar vi hur många – om ens någon – kommer omfattas av sjukförsäkringen i framtiden”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Våra medlemsförbund har länge vittnat om en alltmer restriktiv tillämpning hos Försäkringskassan. Resultat från vår enkätundersökning genomförd hösten 2019 som omfattar alla ersättningsformer, bekräftar att många möts av misstänksamhet, långdragna granskningar, avslag och indragningar. Bland våra 46 medlemsförbund som samlar personer med kroniska sjukdomar, psykiska, fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar finns otaliga exempel där människor istället för rehabilitering och stöd, blir utförsäkrade och ställda utan försörjning.

”Försäkringskassans agerande har satt rättssäkerheten ur spel, och det har varit känt länge nog. Nu behöver våra politiker sätta ideologiska låsningar åt sidan för att ge svenska folket en socialförsäkring som fungerar när den väl behövs”, säger Elisabeth Wallenius.

Förutom att Försäkringskassans tillämpning får katastrofala följder för enskilda och deras anhöriga, har det här lett till att den läckande socialförsäkringen belastar våra andra system. Arbetsförmedlingen har länge larmat om att de får ta emot människor som är för sjuka för att söka jobb och på socialkontoren har unga med omfattande och livslånga funktionsnedsättningar blivit en ny målgrupp, liksom allt fler sjukskrivna. Försörjningsstödet, tänkt som ett tillfälligt stöd i akuta situationer, har för allt fler blivit den permanenta försörjningen.

”Behovet av reformer är skriande. För varje timme, dag och månad eskalerar frustrationen. Gränsen är nådd – sedan länge. I ett första steg behöver förslagen som läggs fram i betänkandet ”En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering”, förverkligas. Dagens tillämpning ger inte trygghet vid sjukdom och stöttar inte heller människor till arbete. Socialförsäkringen är därmed på väg att förlora sin viktiga samhällsfunktion”, avslutar Elisabeth Wallenius.

www.funktionsrattsverige.se

Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

STROKE-Riksförbundet är en del av Funktionsrätt Sverige.

Har du frågor om RGM-metoden

OBS: Det digitala samtalet med Ronnie Gardiner den 17 mars är uppskjutet. Vi återkommer med nytt datum.

Ronnie Gardiner ska vara med på ett digitalt samtal som lanseras den 17 mars på STROKE-Riksförbundets hemsida strokeforbundet.se om hans musik- och rytmmetod RGM för strokeöverlevare. Hans musik- och rytmterapi utövas runt om i landet och i många andra länder. Samtalet leds av Daniela Bjarne. Hör av dig med en fråga till Ronnie om hans metod, mejla den till daniela@strokeforbundet.se

Porträtt av Ronnie Gardiner

Premiär för Strokeföreningen i Kalmar läns nya hemsida

 Den är en av mer än tio strokeföreningar som använder STROKE-Riksförbundets nya hemsidesmall. Målsättningen är ökad tydlighet, igenkänning men samtidigt möjliggöra lokala anpassningar och variationer. Möjligheten för föreningarna att kostnadsfritt få en hemsida är ett av flera föreningsstöd som förbundet har.

Det har varit fantastiskt roligt och inspirerande att få vara med i pilotprojektet av uppbyggnaden av lokalföreningarnas hemsidor. Det är av oerhörd stor betydelse att STROKE-Riksförbundet gör en satsning så att alla lokalföreningars hemsidor har samma upplägg och ger ett enhetligt utseende.  För oss i Strokeföreningen Kalmar känns det värdefullt att vi får en enkel och tydlig plattform för all information till våra medlemmar, säger Eva Johannesson Strokeföreningen Kalmars hemsidesadministratör.

Till hemsidan

Missriktad spariver att minska bidragen till bostadsanpassning

Allt fler personer med funktionsnedsättningar vittnar om att det både blivit krångligare att söka och svårare att få bidrag för bostadsanpassning. I en ny rapport konstateras att antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag i genomsnitt har minskat med 24 procent de senaste åren, skriver ordförandena för Svensk Bostadsanpassning, Funktionsrätt Sverige och Sveriges Arbetsterapeuter.  Länk till debattartikeln

Spasticitet efter stroke är ett vanligt problem – artikel i Neurologi i Sverige

I senaste numret av Neurologi i Sverige kan man läsa artikeln Spasticitet efter stroke är ett vanligt problem.

Socialstyrelsens skärpta riktlinjer säger att spasticitetsbehandling efter stroke ska prioriteras. Ändå är det tusentals strokepatienter som inte får den eftervård som behövs – trots att det finns behandling. Varför är det så?

Läs artikeln, skriven av Matilda Lann, här.

www.neurologiisverige.se

Intervju i Malou efter tio – Kiki var åtta år när han fick en stroke

Kiki var bara åtta år gammal när han fick en stroke.  Att barn får stroke är ovanligt, cirka 100 per år.  Kiki gör stora framsteg i sin rehabilitering. Se intervjun med Kiki och hans föräldrar i Malou efter tio.

Klicka här för att se inslaget i Malou efter tio på tv4.

För få kvinnor i strokestudie

Stroke drabbar både män och kvinnor. Trots det är det en global och ihållande trend att kvinnor är underrepresenterade i kliniska studier av strokebehandlingar. Det tas upp i radion i P1 där professor Mia von Euler intervjuas. Till inslaget

Stroke – vad kan du göra

STROKEINVEST bjuder in dig till ett digitalt informationsmöte med syfte att öka den allmänna kunskapen om stroke den 24 februari kl 16-17.30. Möt Professor Katharina Stibrant Sunnerhagen och Docent Åsa Lundgren Nilsson och lär dig mer om stroke och rehabilitering.

Läs mer här och anmäl dig

Ny kortfilm från förbundet om dolda funktionsnedsättningar

En ny kort film från STROKE-Riksförbundet om dolda funktionsnedsättningar.  Som vanligt får ni gärna dela den i era kanaler!

Digitalt samtal! Vi träffar Petra Ljungberg

Ett digitalt samtal med Petra Ljungberg som fick en stroke framför filmkameran. Petra berättar om insjuknandet, sin kamp för att få rehabilitering, om varför hon ville göra en film och hur livet är idag 10 år efter stroken. Samtalet leds av Daniela Bjarne på STROKE-Riksförbundet.

Vi vill passa på att påminna om vår nya sida Digitala samtal där du kan ta del av fler samtal.

Enkät om sexuell hälsa

Hur ser sexlivet ut för dig som har en funktionsnedsättning?
Och får personer med funktionsnedsättning samma information
om kropp och sex som andra?
Det ska arvsfondsprojektet ”Min sexualitet – min rätt”
ta reda på i en ny stor enkätundersökning
med flera tusen deltagare. Funktionsrätt Sverige och RFSU
samarbetar i projektet. Klicka på länken för att vara med i undersökningen och svara på enkäten.

Länk sexuell hälsa

En framgångsrik behandling mot stroke hotas

I en debattartikel i Dagens Medicin från den 13 januari 2021 lyfter 18 överläkare och andra verksamma inom neurologisk vård på Karolinska universitetssjukhuset flera varnande fingrar för att bland annat strokevården är hotat på grund av en planerad omstrukturering. Dessa varnande fingrar tar vi i STROKE-Riksförbundet på allvar och det väcker frågor och oro för utvecklingen av framtida strokevård.

Läs hela pressmeddelandet här

Digitalt samtal om pandemins inverkan på strokevård och rehabilitering

I ett digitalt samtal möter vi Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin. Samtalet handlar om pandemins inverkan på strokevård och rehabilitering, olika behandlingsmetoder, vikten av vardagsträning och att man kan bli bättre hela livet. Samtalets leds av Daniela Bjarne, sakkunnig på STROKE-Riksförbundet.

Vi kommer att ha flera intressanta samtal där du får möta olika människor, dels de som har haft stroke, anhöriga, vårdpersonal, forskare med flera. Du kan ta del av detta samt kommande digitala samtal under den nya rubriken Digitala samtal under menyn “Vad gör vi”.

Ny kortfilm från förbundet om att bli medlem

En ny kort film från STROKE-Riksförbundet om varför man ska bli medlem i förbundet. Dela gärna i era kanaler!

Stor förändring på arbetsliv och inkomst för makar efter stroke

När ens partner plötsligt insjuknar i stroke har det ofta en stor påverkan även på familjens vardag och livskvalitet samt möjligheter till fritid och arbetsliv. Däremot finns sparsamt med vetenskaplig kunskap vad gäller långtidspåverkan på makarnas arbetsliv och inkomst efter stroke.

Genom att sammankoppla flera nationella register har vi kunnat belysa förändringar i sammanboende makars och partners arbetsliv och inkomst fem år innan jämfört med fem år efter partnerns insjuknande i stroke. I studierna inkluderades även matchade kontroller från normalbefolkningen för att undersöka hur långtidseffekterna skiljer sig hos just makar till personer som haft stroke. Våra resultat visar att det finns långtidseffekter på makarnas arbetsliv och inkomst, men inte i alla grupper.

Yngre kvinnliga makar/partners drabbas hårdare

Det var framförallt yngre kvinnliga makar som hade större negativ påverkan på arbetsliv och inkomst. Vår tolkning av dessa resultat är att unga kvinnor upplever en särskilt betungande konflikt mellan familjelivet, vårdgivarrollen och arbetslivet. I studierna såg vi inte samma negativa effekt på arbetsliv och inkomst bland manliga makar som var mer benägna att fortsätta att vara yrkesverksamma även efter partners insjuknande i stroke.

Det fanns även stora skillnader i familjens totala inkomst beroende på om makan var kvinna eller man, där den totala inkomsten bland familjer med kvinnliga makar påverkas mest negativt efter stroke. Detta berodde dels på inkomstbortfall för personen som haft stroke men även att kvinnliga makar tenderade att minska även sin egen inkomst. Denna grupp med yngre makar har ofta barn som bor i hushållet, så förändring i familjens totala inkomst påverkar inte bara makan och personen med stroke utan även deras barns möjligheter i livet.

Våra resultat visade även att yngre makar med lägre utbildningsnivå tenderade att skifta från att ha en anställning innan partnerns insjuknande i stroke till att inte ha någon anställning efter partnerns stroke. En möjlig förklaring till detta kan vara att kvinnor i grupper med lägre utbildningsnivå har svagare koppling till arbetsmarknaden. Risken för arbetslöshet är större för individer som är lättare att ersätta på arbetsmarknaden, till exempel som personer med kortvarig anställning eller timanställning som är vanligt i kvinnodominerande yrken så som inom vård och omsorg. Med tanke på att majoriteten av makar i arbetsför ålder till personer som haft stroke är kvinnor, är det viktigt för beslutsfattare att genomföra åtgärder för att förbättra möjligheterna att kombinera familjelivet och vårdgivarrollen med sitt arbetsliv.

Resultaten från studierna indikerade även att makar med egen sjuklighet hade större negativ påverkan på arbetslivet. Överlag fann vi att makar till personer som haft stroke även själva hade högre sjuklighet än sammanboende makar i normalbefolkningen. Tidigare forskning har belyst att det generellt finns en samstämmighet i sammanboende makars kardiovaskulära riskfaktorer så som rökvanor, stillasittande liv, övervikt, hög blodtryck och hög alkoholkonsumtion. Vi fann att kardiovaskulära sjukdomar orsakade högre mortalitetsrisk bland makar till personer med stroke jämfört med sammanboende makar i normalbefolkningen. Med detta är det viktigt för vården även inkluderar makan i samtal om riskfaktorer och livstilförändringar för att undvika kardiovaskulära sjukdomar och förtida död.

Josefine Persson

Medicine doktor

josefine.persson.2@gu.se

Referenser:

Persson J, Hensing G, Bonander C. Employment transitions for spouses of stroke survivors: evidence from Swedish national registries. BMC Public Health. 2020:20;1522. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-020-09625-1

Persson J, Hensing G, Svensson M, Bonander C. Work and income for spouses of stroke survivors: Evidence from Swedish national registries. Under review at Health Policy.

Bonander C, Persson J. Health shocks and heterogeneity: A longitudinal machine learning analysis of variation in the spillovers of stroke on income for spouses of stroke survivors. Under review at Health Economics.

Persson J, Sheehan O.C, Strömberg U, Roth D.L. All-cause mortality for cohabiting spouses of stroke survivors: Evidence from Swedish national registries. Topics in Stroke Rehabilitation. In press. DOI:

https://doi.org/10.1080/10749357.2020.1834270

Strokeöverlevare skrev en avhandling om stroke

Jag heter Stefan Sennfält och är läkare, men också strokeöverlevare. Nu har jag  blivit färdig med en avhandling vid Lunds universitet som handlar om långtidsprognos efter stroke. Arbetet har givit mig ett ypperligt tillfälle att ta ett steg tillbaka och betrakta sjukdomen utifrån. Jag har velat teckna en heltäckande bild där jag adresserar många viktiga aspekter, inte minst de anhörigas situation.

Läs avhandlingen här

Fysiska och sociala aktiviteter påverkar hälsan positivt efter stroke

Det visar en studie som en grupp forskare har gjort och som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Neurology. Forskarna har följt patienterna under fem år.

– Stroke, som orsakas av syrebrist i hjärnan, antingen på grund av blodpropp eller blödning i hjärnans blodkärl, är den näst vanligaste orsaken till död och bestående funktionsnedsättning i världen. Dock överlever de flesta människor som drabbas. De kan återgå till sitt tidigare boende och klara sig ungefär som innan de blev sjuka efter vårdtiden på sjukhuset. Samtidigt lever många med stroke och dess konsekvenser under lång tid.

Självständigt liv

Det berättar Åsa Rejnö, sjuksköterska vid Skaraborgs sjukhus i Skövde och docent i omvårdnad på Högskolan Väst i Trollhättan. Hon har tillsammans med forskarkollegorna Eric Bertholds, vid tiden för studien överläkare vid samma sjukhus och Salmir Nasic, statistiker, också på Skaraborgs sjukhus i Skövde, Kerstin Bjälkefur, sjuksköterska Lidköpings kommun, samt överläkaren Katarina Jood från Göteborgs universitet följt personer som drabbades av stroke under åren 2007 – 2009 och som vårdades vid Skaraborgs sjukhus.

Forskargruppen visar att drygt tre gånger så många av de intervjuade patienterna som lever ett självständigt liv efter stroken bedömer sin hälsa som god. Detta jämfört med de som är beroende av stöd och hjälp från andra.

– Vi följde patienterna med årliga enkäter under de första fem åren efter stroke. Enkäterna innehöll frågor om var och hur de bodde, hur de bedömde sin hälsa, hur de klarade sig i vardagen, vilket stöd och vilken hjälp de fått efter sin stroke. Dessutom om de var nöjda med hjälpen och om de fått sina behov av stöd och hjälp tillgodosedda. Enkäten innehöll också frågor om läkemedelsbehandling och symtom efter stroke, säger Kerstin Bjälkefur, sjuksköterska Lidköpings kommun.

Viktigt för folkhälsan

Hur personerna bedömer sin hälsa påverkades framförallt av om de drabbats smärta eller depression, möjlighet att genomföra aktiviteter och den egna upplevelsen av att inte ha fått behovet av stöd och hjälp tillgodosett.

– För de patienter som levde ett självständigt liv var möjligheten till fysisk aktivitet viktig för att uppleva sin hälsa som god, medan deltagande i sociala aktiviteter var mer betydelsefull för de som var beroende av stöd och hjälp, säger sjuksköterskan Åsa Rejnö.

Forskarnas fynd visar att det finns förhållanden som är möjliga att påverka för att bättre stötta personer efter stroke, vilket skulle kunna påverka upplevelsen av den egna skattade hälsan i positiv riktning.

– Därför är kunskaperna från studien viktiga ur ett folkhälsoperspektiv, menar Kerstin Bjälkefur.

Artikeln har rubriken Self-rated health over the first five years after stroke.

Här kan man läsa artikeln  i sin helhet

Här är artikelns referens:

Bjälkefur, K., Nasic, S., Bertholds, E., Jood, K., & Rejnö, Å. (2020). Self-rated health over the first five years after stroke. BMC Neurol, 20(1), 389. doi:10.1186/s12883-020-01956-1

Ny kortfilm från förbundet om att vara anhörig

En ny kort film från STROKE-Riksförbundet om att vara anhörig och vilket stöd som behövs.

Har du fått ditt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall?

Då hoppas Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att du vill delta i en enkätstudie som ingår i ett projekt som pågår. I projektet undersöker de om och hur myndighetsförtroendet har förändrats efter återkallat körkort på grund av synfältsbortfall.

VTI söker personer med återkallat körkort på grund av synfältsbortfall, eller personer som har haft sitt körkort återkallat men fått dispens att köra bil. Idag saknas viktig kunskap inom detta område. Syftet är att bidra till en ökad förståelse för enskildas erfarenheter och att utveckla handläggningsprocessen. Både kvinnors och mäns erfarenheter är viktiga.

Länk till enkäten, och till mer information om studien, finns på: https://www.vti.se/synfaltsbortfall

Ansvarig för studien är:

Jonna Nyberg doktorand, Örebro universitet samt forskningsassistent, VTI

Strokekontakt nr 4 2020

Sista numret av StrokeKontakt för i år dyker snart upp i alla medlemmars brevlådor! I detta nummer kan du läsa om Sivan Jansson i Älvkarleby som förespråkar fiske som rehabilitering. Priser har delats ut! –  Arbetsterapeuten Gerd Andersson fick Strokeföreningen Malmös Strokepris 2020 och personalen på strokeenheten på Kalix sjukhus har fått ta emot diplom efter att ha utsetts till bästa strokeenhet 2019. Förbundets jurist Patrik Magnusson skriver om möjligheten till ekonomisk hjälp vid tvister med Försäkringskassan. Christa Mickelsson skriver om processen efter en stroke som slutade med att hon skrev boken Ett blodkärl som brast. Förutom detta kan ni förstås läsa om ny forskning, nyheter och mycket mer. Som vanligt har vi också med recept, quiz och annat smått och gott. Trevlig läsning!

Framsidan av StrokeKontakt nummer 4 2020. En person ligger och vilar i gräset framför en sjö

Behov av rörelsehjälpmedel bland personer med stroke

Hej!  Vi arbetar med att undersöka om det finns ett behov för och i så fall vilka krav som ställs på ett rörelsehjälpmedel som ger styrka till armen. Detta är ett samarbete med forskare och förhoppningen är att vi – om vi ser ett tydligt behov för hjälpmedlet – fortsätter med utvecklingen av detta och får ut det på marknaden.  Vi, det vill säga Josefin Ribers och Eva Vollmer, arbetar inom företagsinkubatorn LEADs traineeprogram Entrepreneurs in Residence.

För att förstå i vilka situationer och rörelser detta hjälpmedel skulle behövas och vilka krav som behöver uppfyllas vill vi gärna komma i kontakt med personer som:

  • har haft stroke och skulle ha nytta av mer styrka i armen
  • arbetar med eller har erfarenhet av behandling eller rehabilitering efter stroke

All hjälp uppskattas, antingen svar på korta frågor via mejl eller mer ingående samtal via telefon eller en digital mötesplattform.

Har du frågor eller vill hjälpa oss, kontakta oss gärna på eva.vollmer@lead.se.

Förbundet delar ut drygt fyra miljoner kr

Av 60 forskare, varav 38  kvinnor, som sökte forskningsanslag så fick 46 forskningspengar. Patientnära forskning och rehabilitering är prioriterade områden. I år har två projekt som ska forska på Covid och stroke också fått anslag. En av tankarna med utdelade medel är att sprida och stödja strokeforskning inom Sverige. Det är förbundsstyrelsen som fattar det formella beslutet om vilka som ska få anslag, efter att vårt vetenskapliga råd har granskat och bedömt projekten. . Forskningspengarna kommer från Strokefonden, Stroke-Stiftelsen, Stina Smedbergs fond samt Kjellgrens fond.

Följande forskare får anslag

Vetenskapliga rådet består av följande personer: 
Professor Katharina Stibrant Sunnerhagen, Göteborg, ordförande
Docent Erik Lundström, Uppsala, sekreterare
Professor Mia von Euler, Örebro, ledamot
Professor Arne Lindgren, Lund, ledamot
Professor Lena von Koch, Stockholm, ledamot
Professor Maria Larsson-Lund, Luleå, ledamot
Docent Cesare Patrone, Stockholm, ledamot

Stark efter stroke

Våra kroppar är gjorda för rörelse

All rörelse är bra. Lite är bättre än ingenting. Det är stora individuella skillnader på vad man orkar och klarar av att göra. Att röra sig och motionera är en mycket effektiv medicin som stärker din kropp, ökar ditt välbefinnande och minskar risken för återinsjuknande i stroke.

Tips! Under Coronatider kan det vara svårt att hålla igång på hemmaplan. Men med hjälp av “Träna med Sofia” på SVT play, som rekommenderas av fysioterapeuter, så kan du få en varierad och allsidig träning. Alla rörelser kan göras på olika sätt utifrån olika behov, till exempel på en stol. Sofia är uppmuntrande och det blir roligt att träna.

Det är inte alltid som man känner sig motiverad eller har ork men fysisk aktivitet ger oftast ny energi. Mycket fysisk aktivitet kan göras som en del av din vardag till exempel trädgårdsarbete och promenader till och från affären. Den allmänna rekommendationen är att vara fysiskt aktiv genom till exempel promenader 30 minuter varje dag. Dessa 30 minuter kan delas upp på flera olika tillfällen under dagen, men helst minst 10 minuter för att ha hälsoeffekt.

Mer kring vikten av träning och hälsosamma levnadsvanor kan du läsa i broschyren, som är utgiven av Fysioterapeuter för hälsosamma levnadsvanor:

Stark efter stroke

Råd på telefon

Nu under Coronatider så kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig när man har frågor och funderingar om stroke och dess konsekvenser.  Välkommen att ringa oss måndagar och torsdagar mellan kl. 10-11. Daniela Bjarne tar emot ditt samtal, hon är sakkunnig på förbundet och har över 20 års erfarenhet av att arbeta med stroke.

Telefon: 0738 00 11 99

Du kan även skicka din fråga via e-post: daniela@strokeforbundet.se

Porträtt av Daniela Bjarne

Hur har Covid påverkat den akuta strokevården

Antalet fall av stroke som vårdats på sjukhus och som rapporterats in till nationella kvalitetsregister, Riksstroke och Socialstyrelsens patientregister har minskat under 2020 jämfört med året innan.  Däremot har akuta behandlingar, såsom trombolys och trombektomi, getts i samma utsträckning under 2020 som föregående år.

Det framkommer i en rapport från Socialstyrelsen som kom i oktober, där man har kartlagt hur vård i det akuta skedet efter stroke har påverkats under covid-19-pandemin, särskilt för personer 70 år och äldre. Vidare kan man läsa att en hög andel, drygt 80 % har under våren 2020 vårdats på strokeenhet eller IVA som första vårdenhet, vilket gäller för alla åldersgrupper. Socialstyrelsen drar slutsatsen att enligt data tillgänglig i dagsläget är att under covid-19-pan-demin har personer 70 år och äldre fått akuta behandlingar för stroke i samma utsträckning och enligt gällande riktlinjer.

Ove Puisto, ordförande för STROKE-Riksförbundet, kommenterar rapporten med att säga: ”Det känns skönt att veta att den akuta strokevården har fungerat under pandemin. Men vi är undrande över att antalet fall av stroke som vårdats på sjukhus har minskat under 2020. Det kan säkert finnas olika orsaker som vi ännu inte känner till”

Förbundet har bett Bo Norrving, professor och ordförande i Riksstroke att kommentera rapporten: det är tillfredsställande att den akuta vården verkar ha fungerat bra trots pandemin, men en viktig observation är ändå att antalet registrerade stroke på sjukhus har minskat. Det skulle kunna bero på att en del patienter med lindriga stroke inte vågat söka akut, och därmed inte fått akutbehandling, förebyggande åtgärder mot nya stroke, rehabilitering och uppföljning enligt de nationella riktlinjerna – och detta är naturligtvis allvarligt.

Men en vanligare orsak till att antalet registrerade stroke är färre är sannolikt att inmatningen i kvalitetsregistret haft en eftersläpning eller att en del patienter har missats i registreringen på grund av att vården varit pressad. Riksstroke planerar nu samkörningar med patientregistret för att få en säkrare uppfattning om registrets täckningsgrad under pandemin, och hur patientflödena eventuellt har ändrats. Så sista ordet är ännu inte sagt. Det viktigaste rådet fortsatt är att vid misstänkt stroke (och TIA) skall man alltid söka akut till sjukhus, även under pandemi-tider, avslutar Bo Norrving med att säga.

Men en vanligare orsak till att antalet registrerade stroke är färre är sannolikt att inmatningen i kvalitetsregistret haft en eftersläpning eller att en del patienter har missats i registreringen på grund av att vården varit pressad. Riksstroke planerar nu samkörningar med patientregistret för att få en säkrare uppfattning om registrets täckningsgrad under pandemin, och hur patientflödena eventuellt har ändrats. Så sista ordet är ännu inte sagt.

Det viktigaste rådet fortsatt är att vid misstänkt stroke (och TIA) skall man alltid söka akut till sjukhus, även under pandemi-tider, avslutar Bo Norrving med att säga.

Pressmeddelande: Kostnaden för strokevården spås öka med 44 procent

Den 9 november presenterade den europeiska strokeorganisationen Stroke Allians For Europe (SAFE) sin rapport ” The Economic Impact of Stroke in Europé” som visar på att strokevården i Europa som redan nu beräknas kosta cirka 600 miljarder per år kommer öka med 44 procent till över 850 miljarder kronor fram till 2040.

Undersökningen som är gjord av universitetet i Oxford visar på att kostnaderna sannolikt är i underkant, exempelvis har man inte inkluderat kostnader för socialvård eller hemsjukvård.

– Det är viktigt att de europiska staterna satsar på forskning, förebyggande arbete, akutvård för de som får en stroke samt inte minst rehabilitering för att möta det ökande behovet, säger STROKE-Riksförbundets ordförande Ove Puisto.

Ove Puisto, förbundsordförande, 070-275 55 15

Kjell Holm, Verksamhetschef, 073-461 38 89

Länk till pressmeddelandet

SAFEs logotyp

Katharina S Sunnerhagen, har tilldelats ett prestigefyllt pris

Katharina Stibrant Sunnerhagen som är professor, överläkare på Rehabiliteringsmedicin Göteborg tog emot Barbro B Johansson Award den 9 november. Det är World Stroke Organization som delar ut priset och det ska gå till en person som gjort betydande framsteg inom strokerehabilitering och hjärnans återhämtning. Motiveringen är bland annat att Katharina S Sunnerhagens forskning har haft stor betydelse för bland annat kunskapen om hjärnans återhämtning och vikten av fysisk aktivitet efter stroke. Det är första gången priset går till en europé och en kvinna.

Priset är uppkallat efter Barbro Johansson som var en av Sveriges internationellt mest kända hjärnforskare. En gång i tiden var Barbro Johansson ordförande för STROKE-Riksförbundets vetenskapliga råd under slutet av 1990-talet, såsom den första kvinnan och sedan två år är det Katharina som är ordförande för densamma, vilket vi är mycket glada för.

Filmpremiär 1605 dagar och nätter!

Nu kan du se filmen, 1605 dagar och nätter, om Petra som mitt under inspelningen av tv-programmet Robinson 2011 fick en stroke. Hon var då bara 26 år. Vi får unikt nog vara med just när hon får sin stroke och sedan följa henne i kampen för att få rehabilitering.

STROKE-Riksförbundet har finansierat och varit en del av framtagandet av dokumentärfilmen. Filmen visas från och med den 29 oktober här på vår hemsida och på TV4 Play.

Har du frågor om filmen kontakta Daniela Bjarne, sakkunnig på 0738 00 11 99 eller Ove Puisto, förbundsordförande 070 275 55 15.

https://www.tv4play.se/program/1605-dagar-och-n%C3%A4tter-fr%C3%A5n-robinson-till-en-kamp-f%C3%B6r-livet

Stroke har många ansikten

Stroke är något som påverkar många. Förutom den som fått stroke påverkas människor runt omkring, familj och anhöriga.  Stroke har många ansikten vill vi förmedla med dessa bilder.

Fotograf: Max Green Ekelin

Bli medlem nu!

Passa på och bli medlem nu, så gäller medlemskapet hela 2021 för endast 215 kr. Du blir både medlem i förbundet och i din närmaste lokalförening.

Bli medlem

Petra fick stroke under TV4 inspelning av Robinson

Mitt under inspelningen av tv-programmet Robinson 2011 fick Petra Ljungberg en stroke. Hon var då bara 26 år. Nu släpps filmen ”1605 dagar och nätter”, som handlar om när hon fick stroke,  kampen för att få rehabilitering och att sedan hitta en väg vidare i livet.
STROKE-Riksförbundet har finansierat och varit en del av produktionen av dokumentärfilmen. Filmen kommer att visas från och med den 29 oktober här på vår hemsida och på TV4 Play.

Strokeöverlevare måste få sin rehabilitering

I ett inslag på Ekot i radions P1 framhåller Kjell Holm, verksamhetschef på förbundet att “det är väldigt viktigt att strokeöverlevare verkligen får sin rehabilitering för det får annars oerhört stora konsekvenser för det fortsatta livet som också ska levas efter en stroke”. Även Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare och professor kommer till tals i programmet vad gäller undanträngningseffekter när även Covidpatienter behöver neurologisk rehab.

Lyssna på inslaget här

Rösta på Sivan till årets eldsjäl

Sivan Jansson fick stroke 2011, hon var då ordförande för föreningen Fjällorna, en förening för kvinnor som på hennes initiativ startades 2003.  Efter sin stroke insåg hon att “det finns ingen bättre rehab än att fiska och vara ute i naturen”.  Nu är Sivan en av finalisterna till årets eldsjäl. Gå in och titta på en härlig film med Sivan och “hennes fjällor”  och rösta på henne.

https://aretseldsjal.se/finalister/

Ny film om AKUT-testet

Lär dig AKUT-testet och rädda liv!

Vi har producerat en ny film om AKUT-testet som du kan se här nedan. Sprid den gärna i era kanaler för att öka kunskapen om hur man kan upptäcka stroke!

A – Ansikte Kan du le, eller hänger ena sidan av ansiktet?
RING 112

K – Kropp Lyft armarna och håll kvar i 10 sekunder. Har personen tecken på svaghet/förlamning i någon arm? Faller ena armen ner?
RING 112

U – Uttal Säg meningen: “Det är vackert väder idag”. Har personen svårt att hitta ord, säga rätt ord eller talar sluddrigt?
RING 112

T – Tid Symtomen kommer plötsligt och måste behandlas snabbt!
RING 112

Cirka 80% av alla strokefall kan upptäckas med hjälp av AKUT-testet. Lägg det på minnet och rädda liv!

Dags att ställa politikerna till svars

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit gällande i Sverige i över 10 år. Fortfarande finns det allvarliga brister när det gäller hur Sverige följer funktionsrättskonventionen. På den här sidan kan du ta del av civilsamhällets granskning av situationen och våra förslag till förändringar.

https://respektforrattigheter.se/

Coronan har blottat sprickorna i välfärden

Funktionsrätt Sverige, som vårt förbund är medlem i, skriver i ett pressmeddelande om hur Coronan har blottat och fördjupat sprickorna i väldfärden. En Novusenkät som Funktionsrätt har låtit göra visar att livssituationen för många personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom har påverkats på ett genomgripande sätt under coronapandemin.

Läs pressmeddelandet https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/corona-har-blottat-och-fordjupat-sprickorna-i-valfarden-24547

StrokeKontakt nr 3 2020

Det tredje numret av StrokeKontakt dimper snart ner i alla medlemmars brevlådor. Carina Petersson, vice ordförande i förbundets styrelse, skriver om att vara anhörig i dessa tider, vi får hänga med på rehab-dans i Jönköping, Katharina Stibrant Sunnerhagen, Professor i Rehabiliteringsmedicin och ordförande i förbundets vetenskapliga råd skriver en debattartikel om hur strokevården och rehabiliteringen påverkas av covid-19. Vi har träffat Marianne som skrivit en deckare om pingviner som en del av hennes rehabilitering och som vanligt mycket mer. Korsord, quiz och recept finns som vanligt i slutet av tidningen. Trevlig läsning!

Framsida StrokeKontakt nummer 3 2020

Gå, rulla eller spring till förmån för Strokefonden

Det finns flera sätt att stödja Strokefonden och på så sätt bidra till kampen mot Stroke. Gör gärna det samtidigt som ni gör någon rolig aktivitet som att gå, rulla eller springa!

Swishinsamling

Ge en valfri gåva till forskningen. Du deltar i promenaden genom att gå, rulla eller springa valfri sträcka och samtidigt skänker valfri anmälningsavgift till Strokefonden via Swish.

Swisha ”Strokepromenaden” till 900 53 07

Ta gärna bilder och skriv några rader. Publicera dom på Instragram och ”tagga” då era bilder med #strokepromenaden

Starta en Facebook insamling!

Starta en insamling till Strokefonden via Facebook är ett enkelt sätt att bidra i kampen mot stroke. Via ditt konto på Facebook kan du skriva ett inlägg och välja att stötta organisationen STROKE-Riksförbundet. Du kan också skänka pengar via STROKE-Riksförbundets Facebooksida med knappen ”Skänk en gåva”

Hitta en rolig aktivitet för att stötta strokefonden!

Anneli Torsfeldt Heikenborn, välkänd strokeöverlevare springer sin 17:e tjejmil och samtidigt samlar in pengar till Strokefonden! https://www.facebook.com/225006121249417/posts/1063099410773413/?sfnsn=mo&extid=e2yrA1P30zZOoeec

Dina pengar gör skillnad!

I år delar vi ut 4,3 miljoner kronor till forskning för att förbättra vården och rehabiliteringen för de som har haft en stroke!

Stöd den enda Strokefonden!

StrokeKontakt nr 2 2020

I årets andra nummer av StrokeKontakt skriver vi om råd till hjärnskadade med tanke på coronaviruset. Vi presenterar två nya medlemmar i förbundets vetenskapliga råd och skriver om Me We-projektet som är ett internationellt projekt som syftar till att ge unga omsorgsgivare stöd och hjälp. Vår jurist skriver om läkarintyg och sjukpenning. Som vanligt har vi också med korsord, recept och annat smått och gott. Trevlig läsning!

Ersättning till riskgrupper

Regeringen har äntligen beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas på jobbet. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli–30 september 2020.

Vi förtjänar svar gällande corona och smittskyddet

STROKE-Riksförbundet har tillsammans med Funktionsrätt Sverige och sju andra förbund skrivit en debattartikel gällande smittskyddet av corona i Sverige och vad som utgör grunden för regeringens beslut kring smittskyddspenning och smittbärarpenning. Vi ställer oss frågande till var Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp tog vägen? Och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta?

Läs debattartikeln:  https://www.altinget.se/artikel/debatt-vi-fortjanar-svar-viktiga-upplysningar-har-tagits-bort

Ta del av digitalt samtal från Strokedagen

Strokedagen den 12 maj 2020 är nu förbi. Men under Strokedagen publicerade vi ett digitalt samtal om stroke, corona och om hur man tar sig vidare, mellan Daniela Bjarne, sakkunnig på STROKE-Riksförbundet och Anneli Torsfeldt Heikenborn, styrelseledamot i förbundet och stroke survivor. Efter samtalet fanns det möjlighet att chatta med Daniela och Anneli. Eftersom samtalet var digitalt finns det förstås att ta del av när man vill, här bredvid eller på vår youtubekanal.

Vid strokesymtom tveka inte att ringa 112

Vi har fått signaler från vården att det är färre nu under corona epidemin som söker för strokesymtom. Om du får symtom på stroke tveka inte att ringa 112 för att snabbt komma till sjukhus.  Ju fortare du kommer under vård ju bättre är dina möjligheter att överleva och att få snabb behandling för att minska konsekvenserna efter stroke.

Symtom på stroke är till exempel nytillkommen svaghet i en arm eller ben, snedhet i ansiktet eller svårigheter med talet, det vill säga sluddrigt tal eller svårigheter att hitta ord.

Biologisk mångfald en del i rehabprocessen

Neurologiska rehabiliteringskliniken vid Stora Sköndal, Stockholm har en rehabträdgård där det finns aktiviteter som gynnar både patienter och insekter. Ökad biologisk mångfald är en viktig del i rehabiliteringsprocessen för patienterna. Genom att bygga insektshotell, vildbihotell och fågelholkar övar patienterna bland annat på planering, koordination och utförande. Balansen övas också vid plockandet av växtmaterial i naturen och krattande i trädgården.

Pallkragar har anpassats för att skapa förutsättningar för rullstolsburna att delta i trädgårdarbetet. Trädgårdsgrupp finns både vinter och sommar.
Metoden är oerhört uppskattad av patienterna oavsett ålder, kön eller kulturell bakgrund. För många patienter har den även inneburit ett större mervärde av rehabiliteringen.

Stiftelsen Stora Sköndals övergripande miljömål ”ökad biologisk mångfald” ska vara en given del i rehabiliteringsprocessen för patienterna. Till följd av förändringar i miljön har många insekters naturliga livsmiljöer försvunnit. Kliniken har genom nya arbetssätt försökt bidra till en chans för insekter att bosätta sig och söka skydd samt finna föda, samtidigt som det integrerats i rehabiliteringsprocessen för klinikens patienter. Studier visar att naturbaserade behandlingar har en positiv påverkan på rehabiliteringen.

Råd till hjärnskadade angående coronavirus / covid-19

Ska jag isolera mig från omgivningen? När kan det bli aktuellt att söka vård? Vem ska jag kontakta om jag tror jag behöver sjukhusvård? Vi har skapat en sida med information om coronaviruset / covid-19  med särskilda frågor och svar som kan gälla dig som har hjärnskada (däribland stroke). Informationen är framtagen av Rehabiliteringsmedicinska kliniken, region Östergötland.

Länk till sidan: Om coronavirus / covid-19

Illustration av coronaviruset gjord av the Centers for Disease Control and Prevention, USA’s motsvarighet till Folkhälsomyndigheten.

“Har man haft stroke är man en riskgrupp”

Professor Bo Norrving, Lund, tillika ordförande för kvalitetsregistret Riksstroke säger att: ”har man fått stroke är man en riskgrupp för Covid-19 (Coronaviruset).  Mitt råd är att vara särskilt försiktig och minimera smittorisk, bättre att vara extra försiktig än att ge något intryck om motsatsen. Det är ju mer än 90 % av alla med stroke som har kärlriskfaktorer som innefattas i riskgruppen och det är få med stroke som är alldeles “rena” från att inte ha någon annan sjukdom som innebär ökad risk. En stor andel är också över 70 år som i sig innebär ökad risk.”

Porträtt av Bo Norrving

Rehabiliterings tips för dig som är hemma

I dessa tider är det många som stannar hemma. Det kan riskera att man blir mer stillasittande och att man rör på sig mindre än vanligt. Vi vill därför passa på att påminna om vikten av att röra på sig, det finns faktiskt en hel del man kan göra hemma! Kolla in Emelie Bond, från Rehab station Stockolms, rehabiliterings-tips för den som är hemma som vi tidigare publicerat i StrokeKontakt! Men tänk också att det finns massor att göra som vardagsrehabilitering.

faksimil av rehabiliteringsövningar från tidningen StrokeKontakt

Information om coronavirus/covid 19 på andra språk samt teckenspråkstolkad, syntolkad och lättläst

Krisinformation.se, den officiella sidan om krisinformation från svenska myndigheter, har samlat länkar till information om coronavirus/covid 19 för att öka tillgängligheten och nå ut till fler.

Information om coronavirus/covid 19 på andra språk än svenska. Information about corona virus/covid 19 in other languages than swedish:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/andra-sprakother-languages

Teckenspråk, syntolkat samt lättläst information om coronavirus/covid 19:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/teckensprak-och-lattlast

“Civilsamhället fyller tomrum där myndigheter nu inte räcker till” – Debattartikel från Funktionsrätt Sverige

Civilsamhället har en viktig roll att fylla för att klara krisen. Vi vädjar till kommuner och regioner om möjlighet att skjuta upp årsmöten tillsvidare utan att föreningsstödet äventyras. Det skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige i en debattartikel.

Klicka här för att läsa hela debattartikeln:
https://www.altinget.se/vard/artikel/civilsamhallet-fyller-tomrum-dar-myndigheter-nu-inte-racker-till

Inställd Eldsjälsgala blev digital

Som mycket annat i samhället blev även Eldsjälsgalan, där STROKE-Riksförbundet bland flera var avsändare, inställd till följd av det rådande läget med covid-19. Galan skulle tagit plats i Berns salonger i Stockholm den 12e mars. Istället spelades galan in utan publik och finns nu för alla att se på nätet. Se filmen nedan.

Och här finns ett klipp med vinnaren av Årets eldsjäl 2020

Efter stroke är man sårbar vid en infektion som Covid-19

Med anledning av Coronaviruset Covid-19 bad vi professor Katharina Stibrant Sunnerhagen som är ordförande i vårt vetenskapliga råd komma med en kommentar, så här svarade hon: ”Överlevare efter stroke hör till de grupper som betraktas som ”sköra” och därmed sårbara vid COVID 19 infektion. Många enheter kommer att minska träning för personer med funktionsnedsättningar för att minska risken för spridning i samhället. Det är tråkigt men bedöms viktigt. Fundera på att undvika onödiga kontakter utanför hemmet, se till att om möjligt undvika att gå och handla (beställ mat via nätet om det går eller be om hjälp).”

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Katharina Stibrant Sunnerhagen

StrokeKontakt nr 1 2020

Ett nytt nummer av StrokeKontakt har kommit från tryckeriet och hamnar snart i alla medlemmars brevlådor. I detta nummer kan du läsa om neuropsykologens arbete med patienter och anhöriga, om ett forskningsprojekt som följer strokeöverlevare i Kumla. Det finns också ett porträtt av Ronnie Gardiner, jazztrummisen, och hans behandlingsmetod RGM. Vi skriver om att risken för stroke ökar med övertid. Lästips och annat smått och gott hittar du också i tidningen. God läsning!

Strokepodden avsnitt 4

I Strokepoddens fjärde avsnitt, som produceras av förbundet, möter vi Acko Ankarberg Johansson som haft stroke. Vi samtalar om hennes resa efter stroken med hjärntrötthet och yrsel och hennes strategier för att kunna fortsätta med sitt inte helt vanliga jobb, nämligen som riksdagsledamot.

Januari 2020

Daniela Bjarne samtalar med Acko Ankarberg Johansson

Lyssna på Strokepoddens 4:e avsnitt här

Acke Ankarberg Johansson och Daniela Bjarne

Pressmeddelande kring nya nationella riktlinjer för strokevård

Ökat antal strokepatienter ges möjlighet att få livsviktig vård. Men klarar vården att svara upp till möjligheten?

I samband med att Socialstyrelsen idag presenterade översynen av nationella riktlinjer för strokevården förlängs tiden för trombektomi från dagens maximalt sex timmar upp till 24 timmar. Det möjliggör att fler kan ges trombektomibehandling och därmed förhindra svåra funktionsnedsättningar.

Trombektomi vid stroke innebär att man avlägsnar en propp mekaniskt i hjärnan. Behandlingen är mycket effektiv. Möjligheten till ett oberoende liv fördubblas hos patienter som genomgår trombektomi som tilläggsbehandling till intravenös trombolys.

  • Det är fantastiskt att ännu fler kan behandlas för sin stroke genom trombektomi. Vi vet att det förhindrar svåra funktionsnedsättningar. Vi vet att samhället skulle spara pengar om fler fick möjlighet att behandlas med trombektomi. Vi vet tyvärr också att det finns stora skillnader i trombektomivården. Framför allt är det en brist i de delar av Sverige som är glest befolkade, säger STROKE-Riksförbundets verksamhetssekreterare Hasse Sandberg.

Sammanfattningsvis finns det en mycket effektiv behandling för akut stroke som behöver spridas över hela landet. Men i dagsläget är inte vården jämlik när det gäller tillgång till trombektomibehandling. I Hälso- och sjukvårdslagens andra paragraf står det att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. När det gäller trombektomi är det tydligt att det finns stora skillnader då det bara finns sex olika centra för trombektomibehandling i Sverige. Dessa finns uteslutande i storstadsregionerna.

StrokeKontakt nr 4 2019

I StrokeKontakt nummer 4 skriver vi om Torvald som skrivit en bok för att inspirera och hjälpa andra som fått stroke. Vi har även träffat Sirel, som jobbade med dokumentärfilm innan hon fick stroke. Juristen skriver om vård och rehabilitering vid särskilt boende, vi tipsar om olika folkskoleutbildningar för dig som haft stroke och dyker ner i förbundets historia och mycket mer. Trevlig läsning!

StrokeKontakt nummer 4 2019

Strokepodden avsnitt 3

I avsnitt 3 får vi möta Carina Petersson som är vice ordförande i STROKE-Riksförbundet. Hennes man fick stroke när Carina var 43 år och de hade två tonårsbarn. Livet vändes upp och ner och det blev en kamp att få en fungerande tillvaro när hennes man kom hem. Livet blev inte som någon av dem hade tänkt sig men livet går vidare.

november 2019

Daniela Bjarne samtalar med Carina Petersson

LYSSNA PÅ STROKEPODDENS 3:E AVSNITT HÄR

Strokepodden avsnitt 2

I andra avsnittet får du möta Anneli Torsfeldt Heikenborn. Hon sitter i STROKE-Riksförbundets styrelse och har skrivit en bok om sin strokeresa. Anneli var bara 32 år gammal när hon fick en stroke och då väntade hon sitt andra barn. Ingen läkare trodde att hon skulle klara det men det gjorde hon och sprang till och med tjejmilen 8 månader efter stroken. Anneli är som hon säger en strokesurvivor. Livet blev inte som hon hade tänkt sig men det blev bra i alla fall, men det har tagit tid med mycket svett och tårar. Samtalsledare är Daniela Bjarne sakkunnig på förbundet

november 2019

Daniela Bjarne samtalar med Anneli Torsfeldt Heikenborn

Lyssna på Strokepoddens 2:a avsnitt här

Daniela Bjarne och Anneli Torsfeldt Heikenborn samtalar

Forskningsstudie om mindfulness och hjärntrötthet

Forskningsstudie söker dig i åldern 20-70 år som har drabbats av en stroke eller lindrigare stroke (TIA) och som efter minst sex månader besväras av hjärntrötthet.

Syftet med studien är att undersöka om mindfulnessbehandling med MBSR kursen (mindfulness baserad stressreduktion) som görs på egen hand med vägledning via internet kan ge lindring av hjärntrötthet och känslomässiga reaktioner efter en stroke.

Läs mer om studien och se kontaktuppgifter här!

Kan vi få leva nu – musik om stroke

I nummer 3 av StrokeKontakt skrev vi om musikern Jessica Jäger som efter flera års arbete gjort skivan Livets skeden. Då hennes pappa fick en stroke blev det ett självklart ämne att skriva om, det blev låten Kan vi få leva nu. Läs gärna mer om Jessica och hennes musikskapande i senaste numret av StrokeKontakt!

Lyssna på låten här!

Strokekontakt nr 3 2019

Nya numret av Strokekontakt är skickat på tryck och dimper snart ner i alla medlemmars brevlådor. I detta nummer skriver vi förstås om förbundets kongress som hölls i början av sommaren. Vi presenterar den nya styrelsen och sammanfattar vad som sades. Vi skriver även om modern AR-teknik som nu används för rehabilitering. Vi har också läst den nya Hälso- och sjukvårdsrapporten som visar mycket positiva siffror när det gäller stroke. Som vanligt är tidningen full av rapporter från föreningarna runt om i landet, det finns korsord, recept och mycket mer. God läsning!

Är du intresserad att delta i forskningsprojekt?

Deltagare sökes till forskningsstudie. Vill du vara med och utforma en ny person-centrerad vårdövergång mellan sjukhus och hemmet? 

Karolinska Institutet söker personer som vill vara med och samskapa hur utskrivningar från sjukhus och vårdövergångar till hemmet med fortsatt rehabilitering med neuroteam kan förbättras. Detta för att stötta personer som haft en stroke och deras närstående till bättre hälsa och livskvalitet.

Läs mer om studien här.

Skaraborgs sjukhus först i landet att genomgå ny universitetsutbildning inom strokebehandling

16 medarbetare på Skaraborgs Sjukhus har genomgått en ny universitetsutbildning inom strokebehandling.

Detta är det första utbildningen i landet och den gavs av Umeå universitet. Alla deltagande medarbetare klarade de tre delexaminationerna och är därmed bland de första i landet att ha genomfört utbildningen.

Läs hela artikeln från Skaraborgsbygden här.

Strokefonden är öppen hela sommaren

Du kan ge gåvor till Strokefonden under hela sommaren.

Vi har ordinarie öppettider:

Måndag till torsdag 9-12, 14-16
Fredag 9-12

Var 20:e minut får någon i Sverige stroke. Stroke är en av våra största folksjukdomar. Hjälp oss att stödja strokeforskningen och sprida kunskap om stroke, så att färre insjuknar i framtiden.

StrokeKontakt nr 2

>Ett nytt nummer av StrokeKontakt är nu här! I detta nummer rapporterar vi om aktiviteterna kring Strokedagen, på framsidan är en bild från det seminarium förbundet tillsammans med Strokeföreningen i Stockholm arrangerade om hjärntrötthet. Förbundets jurist skriver om framtidsfullmakt, du kan även läsa om ett projekt som ska ge en ny chans att behålla körkortet. Som vanligt rapporteras det även från strokeföreningarnas aktiviteter, smått och gott och mycket mer. Trevlig sommarläsning!

Förbundet samlades till kongress

Mellan den 14 till den 16 juni träffades STROKE-Riksförbundet för sin traditionsenliga kongress.

En ny förbundsstyrelse valdes och stadgarna sågs över. I samband med kongressen genomfördes ordförandekonferensen, där ordförande i förbundets   cirka 80 föreningar samlades för att utbyta erfarenheter och lyssna på föredrag.

Photos from Stroke Riksförbundet congres in Södertälje 2013

Premiär för StrokePodden!

STROKE-Riksförbundet kan nu bjuda på det första avsnittet av StrokePodden. StrokePodden är en podradio med fokus på stroke. Vi kommer att samtala med många som haft stroke och de runt om, anhöriga, vårdpersonal med flera. Ambitionen är att släppa avsnitt med jämna mellanrum och så länge får ni hålla tillgodo med avsnitt nummer 1 där Peter Wätterljung, medarbetare på kansliet, berättar om sin stroke och livet där efter.

Har du några önskemål eller ideér om vad du vill höra i StrokePodden? Hör gärna av dig!

StrokePodden är en podd som handlar om stroke. Vi kommer att möta människor som haft stroke, som jobbar med stroke eller på annat sätt berör stroke. Här kommer du att kunna ta del av andras berättelser och erfarenheter.

Avsnitt 1

I första avsnittet satte vi oss ned för att prata med Peter Wätterljung. Medarbetare på STROKE-Riksförbundet som själv har erfarenhet av att haft stroke. Peter berättar om sin upplevelse och hur livet kom att ändras efter stroken.

februari 2019

Max Green Ekelin samtalar med Peter Wätterljung

StrokePodden produceras av STROKE-Riksförbundet.

Lyssna på Strokepoddens 1:a avsnitt här

StrokeKontakt nr.1 2019

Årets första StrokeKontakt!

Precis som årets tema på Strokedagen har även detta nummer just tema Hjärntrötthet. Många artiklar knyter an till ämnet. Vi skriver även om ett glatt gäng som kallar sig Hälsis på frälsis, hur vinterbadande kan ge livsglädje och om Rose-Marie som gör armband för strokeforskningen.

Som vanligt finns rapporter från strokeföreningarnas aktiviteter, recept, smått och gott och mycket mer.

Trevlig läsning!

Nya broschyrer i Webb-butiken!

Nu finns två nya broschyrer i vår webb-butik. Om stroke och STROKE-Riksförbundet i spansk respektive bosnisk översättning finns nu tillsammans med de tidigare översatta arabiska, finska och engelska broschyrerna. De är dessutom gratis!

Till webbutiken

Blekinge LÄN

STROKEFÖRENINGEN BLEKINGE LÄN

Kommuner: Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg

Ordförande
Samtycke saknas

Sekreterare
Maria Berntsson
Elsebrånevägen 674-16
374 91 Asarum
Tel: 072-322 60 49
E-post: amuberntsson@hotmail.com

Org.nr: 835600-6679

Boden

Stroke-föreningen Boden

Ordförande
Christer Waltari
Kungsgatan 43, lgh 1411
961 34 Boden
Tel: 070-555 31 94
E-post: christer.waltari@gmail.com

Sekreterare
Else-Maj Simonsson
Sävastnäs 15
961 93 Boden

Bankgiro: 5399-4000
Länsförening: Norrbotten

Dalarnas LÄN

DALARNAS LÄNS STROKEFÖRENING

Kommuner: Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen

Ordförande
Eva Engström Lindevall
Betesgatan 21 C
784 41 Borlänge
Tel: 070-370 36 66
E-post: tviseeva@gmail.com

Org.nr: 802460-0549
Bankgiro: 5215-9118

Eksjö

Strokeföreningen Höglandet Eksjö

Ordförande
Peter Lindecrantz
Bondegatan 9
570 30 Mariannelund
Tel: 0496-104 02
E-post: peter.mariannelund@hotmail.se

Sekreterare
Mary-Anne Fritiofsson
Bergfallsvägen 6
570 15 Holsbybrunn
Tel: 0383-503 05
E-post: maryannefritiofsson@gmail.com

Org.nr: 802456-2608
Plusgiro: 57 74 87-2
Hemsida: www.hglstroke.se
Länsförening: Jönköping

Enköping

Strokeföreningen Enköping

Ordförande
Anneli Djurklou
Ekolsundsvägen 1
749 50 Ekolsund
Tel: 070-865 34 02
E-post: anneli.djurklou@ekolsund.se

Sekreterare
May-Britt Waghorn
Tel: 070-277 03 53
E-post: maybritt.waghorn@hotmail.com 

Org.nr: 802428-7495
Bankgiro:
421-0589
Hemsida: www.stroke-enkoping.se
Länsförening: Uppsala

Eskilstuna

Stroke-föreningen Eskilstuna

Eskilstuna, Torshälla, Flen, Malmköping, St. Sundby, Skogstorp, Hållsta, Julita

Ordförande
Eva Klevefelt
Arkeologgatan 6
644 35 Torshälla
Tel: 076-340 77 99
E-post: eva.klevefelt@telia.com

Sekreterare
Eva Lindman
Jäder Öna 1
635 05 Eskilstuna
Tel: 016-39 50 90
E-post: eva.lindman04@gmail.com

Kansli
Eskilstuna Strokeförening
Föreningshuset E18
Eleonoragatan 18
633 43 Eskilstuna
Tel: 076-314 73 65
E-post: stroke.eskilstuna@gmail.com

Org.nr: 802464-8639
Plusgiro:
644 26 36-4
Hemsida: www.strokeforeningen.dinstudio.se
Länsförening: Södermanland

Falun

Stroke-föreningen Falun

Ordförande
Conny Gustavsson
Svärdsjögatan 16 A
791 31 Falun
Tel: 070-574 97 31
E-post: gustavssonconny47@gmail.com

Org.nr: 802472-0776
Länsförening: Dalarna

Fyrbodal

Strokeföreningen Fyrbodal

Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Åmål

Ordförande:
Ingrid Andersson
Halltorpsgatan 13
461 41 Trollhättan
Tel: 070-661 44 07
E-post: ingridohakan@hotmail.com

Sekreterare
Jan-Erik Adamsson
Hörngatan 57
461 30 Trollhättan
Tel: 070-393 92 47
E-post: jea0520@hotmail.com

Kansli
Lasarettsvägen 17
461 52 Trollhättan
Tel: 0520-102 28
E-post: strokeforeningenfyrbodal@telia.com

Org.nr: 862501-0890
Bankgiro:
5667-1290
Hemsida: www.strokeforbundet.se/fyrbodal
Länsförening: Västra Götaland

Gotlands LÄN

GOTLANDS LÄNS STROKEFÖRENING

Ordförande
Annette Möllerström
Venusgatan 5
621 41 Visby
Tel: 0498-21 81 55
E-post: annettemollerstrom@hotmail.com

Sekreterare
Maud Palmqvist
Bältegatan 20
621 41 Visby
Tel: 070-729 01 88

Org.nr: 834001-7675
Bankgiro:
623-7259
E-post:  info@strokegotland.se
Hemsida: www.strokegotland.se

Gällivare

Stroke-föreningen Gällivare

Ordförande
Ewa Thurfjell
Curtelliusvägen 3
982 37 Gällivare
Tel: 070-624 24 89
E-post: ewab.thurfjell@telia.com

Sekreterare
Iris Wennström
Keskijärvi 6
982 92 Gällivare
Tel: 0975-231 96
E-post: iris.wennstrom@gmail.com

Org.nr: 802467-0898
Bankgiro: 881-1267
Länsförening: Norrbotten

Gävle

Gävle Strokeförening

Forsbacka, Furuvik, Gävle, Hamrånge, Hofors, Järbo, Norrsundet, Ockelbo, Sandviken, Storvik, Valbo, Årsunda och Älvkarleby

Ordförande
Ann-Kristin Åstrand
Färjevägen 18
814 41 Skutskär
Tel: 070-201 24 06

Sekreterare
Inga-Britt Larsson
Brunnsgatan 26
802 54 Gävle
Tel: 070-377 62 67
E-post: gavle.strokeforening@gmail.com

Org.nr: 885001-5481
Plusgiro:
484 64 96-0
Hemsida: https://gavle.strokeforbundet.se/
Länsförening: 

Göteborg

Strokeföreningen Göteborg med omnejd

Ordförande
Margareta Svensson
Nordenskiöldsgatan 6
413 09 Göteborg
Tel: 073-944 43 04
E-post: margareta.b.svensson@gmail.com

Sekreterare
Kerstin Lidbeck
Blodboksgatan 28
426 74 Västra Frölunda
Tel: 073-714 48 33
E-post: kerstin.lidbeck@gmail.com

Kansli
Carl Wannebo
Vegagatan 55
413 11 Göteborg
Tel: 031-775 98 70
E-post: info@strokevg.se

Org.nr: 857205-5831
Plusgiro:
16 61 59-4
Hemsida: www.strokevg.se/goteborg
Länsförening: Västra Götaland

Hallands LÄN

STROKE-FÖRENINGEN I HALLANDS LÄN

Kommuner: Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg

Ordförande
Carina Petersson
Frennarps bygata 97
302 25 Halmstad
Tel: 070-940 40 74
E-post: carina.petersson@halmstad.se

Sekreterare
Irene Rosberg
Kiselgatan 47
432 56 Varberg
Tel: 070-996 58 30
E-post: irene.sb.rosberg@gmail.com

Org.nr: 849201-8653
Plusgiro: 50 74 50-5
E-post: strokehalland@gmail.com

Halmstad

Stroke-föreningen Halmstad med omnejd

Ordförande
Carina Petersson
Frennarps bygata 97
302 25 Halmstad
Tel: 070-940 40 74
E-post: carina.petersson@halmstad.se

Sekreterare
Irene Rosberg
Kiselgatan 47
432 56 Varberg
Tel: 070-996 58 30
E-post: irene.sb.rosberg@gmail.com

Org.nr: 802468-7488
Bankgiro: 5569 – 9953
E-post: strokehalland@gmail.com
Länsförening: Halland

Håbo

Strokeföreningen Håbo

Ordförande
Birgitta Pettersson
Västerhöjdsvägen 2
746 34 Bålsta
Tel: 0171-500 32
E-post: b.pettersson3607@mail.bktv.se

Sekreterare
Ann-Christin Borneteg
Mandelblomvägen 6
746 51 Bålsta
Tel: 070-466 99 59
E-post: ann-christin.borneteg@bktv.nu

Org.nr: 802468-3453
Bankgiro: 5199-6296
Länsförening: Uppsala

Hälsingland

Stroke-föreningen Hälsingland

Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig, Ovanåker, Söderhamn och Ljusdal

Ordförande
Stefan Hedlund
Norrvägen 14
844 61 Kälarne
Tel: 070-727 53 62
E-post: stehedsweden@gmail.com

Sekreterare
Inger Ahlzen
Mosshagestigen 7
144 51 Rönninge
Tel: 072-301 87 80
E-post: inger.ahlzen@revgrupp.se

Org.nr: 802520-4978
Bankgiro: 523-2863
Länsförening: 

Härnösand/Kramfors

Härnösand/Kramfors Strokeförening

Bjärtrå, Bollstabruk, Docksta, Häggdånger, Härnösand, Kramfors, Lunde, Lungvik, Mjällom, Nordingrå, Nyland, Ramvik, Utansjö, Älandsbro

Ordförande
Margareta Thelin
Garvaregatan 10
871 31 Härnösand
Tel: 072-222 27 35
E-post: margaretathelin@hotmail.com

Sekreterare
Torbjörn Leek
Hospitalsgatan 19
871 31 Härnösand
Tel: 070-376 48 93
E-post: torbjorn.leek@hotmail.com

Org.nr: 888400-6043
Bankgiro: 5718-5605
Länsförening: Västernorrland

Hässleholm

Strokeföreningen Hässleholm

Arkelstorp, Bjärnum, Broby, Bromölla, Degerberga, Färlöv, Hässleholm, Hästveda, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Tormestorp, Tyringe, Vinslöv, Vittsjö, Västra Torup, Åhus, Önnestad

Ordförande
Namn
Adress
postadress
Tel:

Sekreterare
Tina Nilsson

Org.nr: 802422-5560
Bankgiro: 5608-2076
Länsförening: Skåne

Jämtland-Härjedalens LÄN

STROKELÄNSFÖRENINGEN JÄMTLAND-HÄRJEDALEN

Kommuner: Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund

Ordförande
Jan Christer Johansson
Vandrarvägen 14
832 46 Frösön
Tel: 070-554 77 23
E-post: ordforande@strokez.se

Sekreterare
Bodil Wikström
Ärkebiskop Johannes väg 4
830 76 Stugun
Tel: 070-259 16 72

Org.nr: 802449-5072
Bankgiro: 5130-3071
Hemsida: www.strokez.se