Till innehåll på sidan

Privacy Policy – AKUT app

Strokeförbundet, org. nr. 802009-9332, värnar om din personliga integritet. Målet med vår AKUT-app (”Appen”) är att ge snabb och tydlig information  om vad man ska tänka på om någon i ens närhet drabbas av en stroke. Vi vet att Appen räddar liv!

Vi samlar INTE in information om dig när du laddar ned och använder Appen. Förutom livsviktig information om stroke ger Appen även möjlighet att  ställa en fråga till oss på Strokeförbundet, all personinformation i samband med eventuellt frågande kastas efter att frågeställaren har fått svar på sin fråga.

Om du har mer frågor, kontakta oss här: info@strokeforbundet.se

Om du undrar ytterligare angående vår GDPR hantering, se följande: 

Apple Store

Google Play Store