Välkommen att bli medlem i Strokeförbundet och samtidigt  i en av våra lokalföreningar!

Ju fler medlemmar vi blir ju lättare kan vi göra vår röst hörd för att förbättra livsvillkoren för dig som har fått stroke och dina anhöriga. Vi kan lättare utöva påtryckningar för en bättre vård och rehabilitering.

Några bra skäl till att bli medlem i Strokeförbundet

Strokeförbundet är Sveriges största och enda organisation för de som har haft stroke. Vi arbetar på olika sätt för att göra livet lättare för dig som har haft stroke eller är anhörig.

I en strokeförening kan både du som har haft stroke och du som är anhörig träffa andra i samma situation. Här kan du finna gemenskap, få information, råd och stöd samt delta i aktiviteter, till exempel utflykter, studiecirklar, föreläsningar, motionsgymnastik och anhöriggrupper. 

Som medlem

Stödjer du vårt påverkansarbete för en jämlik strokevård, bättre rehabilitering och mer forskning om stroke.

Kan du beställa aktuellt och faktagranskat material om stroke till förmånliga priser.

Håller du dig uppdaterad om det senaste inom forskning, rehabilitering och hur det är att leva med konsekvenserna efter stroke genom medlemstidningen StrokeKontakt, fyra nummer per år.

Du kan bli medlem antingen genom att fylla i medlemsansökan eller kontakta oss på 08-721 88 20.

Nej, vi har ett enhetligt medlemskap:

Det kostar 180 kronor och innebär att du är medlem i Strokeförbundet, tillhör en lokalförening och har tillgång till alla våra medlemsförmåner, bland annat får du medlemstidningen StrokeKontakt fyra gånger per år. Tidningen finns både som papperstidning och talskiva. Talskivan kan du erhålla om du har svårt att läsa en tryckt tidning till exempel på grund av synskada.

Medlemskap innebär att du har rätt att delta i din lokalförenings verksamheter samt din lokalförenings årsmöte.

Du kan ansöka om medlemskap på två sätt; ansökan med direktbetalning, eller ansökan med inbetalningskort. Om du ansöker med direktbetalning skickar du in din medlemsansökan och betalar med kort på vår hemsida. Vid en direktbetalning aktiveras ditt medlemskap direkt.

Om du vill att vi skickar dig ett inbetalningskort aktiveras ditt medlemskap när du har betalat in avgiften. Efter att medlemskapet har aktiverats skickar vi dig ett välkomstpaket.

E-post är obligatorisk uppgift i formuläret. Om du inte har någon e-post skriv saknas@saknas.se

När du har betalt medlemsavgiften är du medlem i Strokeförbundet och den lokala strokeföreningen.

Obs! Väljer du inbetalningskort är det viktigt att du använder dig av det inbetalningskort vi skickar till dig som har ett angivet löpnummer. Detta möjliggör att vi lättare kan administrera ditt medlemskap.

När du har betalat medlemsavgiften kan du välja vilken förening som du vill tillhöra eller så placeras du i den geografiskt närmaste föreningen. Det är i din lokalförening som du möter andra i liknande situation som du själv, det är där kan du finna gemenskap, få information, råd och stöd samt delta i aktiviteter. I din lokalförening utövar du din demokratiska påverkan över vilken verksamhet föreningen och i slutändan förbundet ska syssla med. När du blir medlem får du även ett välkomstpaket innehållande ett urval av våra informationsskrifter. Du får rabatt på våra filmer och böcker. Dessutom får du som väljer huvudmedlemskap vår mycket uppskattade medlemstidning StrokeKontakt som kommer ut med fyra nummer per år.

Medlemskap med tidning 180 kronor/år
Medlemskap utan tidning 180 kronor/år
Ständig medlem 2 750 kr vid ett tillfälle

När du registrerar dig som medlem samtycker du till att dina personuppgifter finns med och behandlas i organisationens medlemsregister. Personuppgifterna används enbart till hantering av medlemskapet samt informationsutskick. Vid hantering av personuppgifter följer vi dataskyddsförordningen (GDPR).

Medlemskapet börjar gälla från den dagen du anmält dig och gäller under innevarande år, undantaget om du blir ny medlem under oktober till december då medlemskapet gäller resterande tid på innevarande år, plus efterföljande år.

Under första kvartalet får du hem ett inbetalningskort för fortsatt medlemskap.

Vi har tidigare haft två olika typer av medlemskap, med eller utan utan tidning. Vid förbundskongressen 2022 beslutades att vi ska ha en enhetlig medlemsavgift och att tidning ingår i alla medlemskap. Det går dock att avstå från tidningen om man vill.

En utebliven tidning till exempel bero på att vi inte har rätt adress till dig. Uteblir tidningen, vänligen ta kontakt med medlemsansvarig på förbundskansliet.

För att ändra adress kontaktar du kansliet på 08-721 88 20 eller mailar kansliet på info@strokeforbundet.se