Till innehåll på sidan

Bli medlem i Strokeförbundet

Välkommen att bli medlem i Strokeförbundet och samtidigt i en av våra lokalföreningar!

Ju fler medlemmar vi blir ju lättare kan vi göra vår röst hörd för att förbättra livsvillkoren för dig som har fått stroke och dina anhöriga. Vi kan lättare utöva påtryckningar för en bättre vård och rehabilitering.

Några bra skäl till att bli medlem i Strokeförbundet

Strokeförbundet är Sveriges största och enda organisation för de som har haft stroke. Vi arbetar på olika sätt för att göra livet lättare för dig som har haft stroke eller är anhörig.

I en strokeförening kan både du som har haft stroke och du som är anhörig träffa andra i samma situation. Här kan du finna gemenskap, få information, råd och stöd samt delta i aktiviteter, till exempel utflykter, studiecirklar, föreläsningar, motionsgymnastik och anhöriggrupper.

Som medlem

  • Stödjer du vårt påverkansarbete för en jämlik strokevård, bättre rehabilitering och mer forskning om stroke.
  • Kan du beställa aktuellt och faktagranskat material om stroke till förmånliga priser.
  • Håller du dig uppdaterad om det senaste inom forskning, rehabilitering och hur det är att leva med konsekvenserna efter stroke genom medlemstidningen StrokeKontakt som kommer ut med fyra nummer per år.

Du kan bli medlem antingen genom att fylla i vår medlemsansökan här eller kontakta oss på 08-721 88 20.

Att vara medlem

Att vara medlem i Strokeförbundet innebär stöd och gemenskap med närstående och andra drabbade. Medlemskapet ger tillgång till viktig information, utbildningar och aktiviteter som främjar förståelse och hantering av stroke. Medlemmar bidrar även till viktig forskning och påverkansarbete för bättre strokevård och rehabilitering.