Till innehåll på sidan

Anhöriga

Bli medlem och dela sorg- och glädjeämnen med andra.

Som anhörig är det värdefullt att få möta andra anhöriga för att förstå att man inte är ensam i sin situation. Många gånger har man olika erfarenheter kring att vara anhörig, men det hjälper att få prata om sin situation och lyssna till andras berättelser. Livet känns ofta lite lättare därmed. Betydelsen av att ge varandra råd, stöd och tips är så viktig. Om det vittnar många anhöriga som är engagerade i en strokeförening. Som medlem får du ett startpaket med en del av vårt informationsmaterial och vår uppskattade medlemstidning StrokeKontakt. I den lokala föreningen kan du och din närstående delta i olika aktiviteter. Det går också bra att välja att endast vara stödmedlem. Alla behövs!