Till innehåll på sidan

Dina förmåner som medlem i Strokeförbundet

Det här får du för medlemsavgiften!

  • Vi arbetar för dig. Strokeförbundet arbetar varje dag för att förbättra villkoren och rehabiliteringen för dig som har haft en stroke. Det gör vi på olika sätt, centralt, regionalt och lokalt, genom att påverka opinionen, uppvakta politiker och beslutsfattare, skriva remissvar och mycket annat.
  • Stöd, råd och vägledning. Strokeförbundet har föreningar på många orter. De kan hjälpa dig med stöd, råd och vägledning. De kan ge tips om rehabilitering och dela med sig av kunskap och erfarenheter. De kan också hjälpa till med kontakter. Hitta din förening
  • Jurist. Du som är medlem har rätt till ett kostnadsfritt samtal med vår jurist samt rabatterat pris på hans tjänster.
  • Medlemstidningen fyra gånger per år. I medlemstidningen delar medlemmar med sig av sina erfarenheter av att leva med konsekvenser efter stroke och att vara anhörig. Där kan du också läsa om samhällets stöd och vårt arbete för att bevaka och förbättra villkoren för människor med stroke. Strokeföreningar skriver om sina olika aktiviteter. Dessutom finns goda exempel från vård och omsorg, de senaste forskningsrönen och forskningsrapporter.
  • Informationsmaterial. Strokeförbundet har informationsmaterial som är gratis att ladda ner, sen finns annat att beställa mot kostnad. Vi har också flera skrifter som du kan köpa i vår webbutik.
  • Konferenser, seminarier, aktiviteter och studiecirklar. Runt om i landet genomför våra föreningar seminarier för dig som har haft en stroke och dina anhöriga. Professionella föreläsare från vård och omsorg anlitas ofta. Dessa tillfällen brukar vara mycket populära. De är kostnadsfria eller subventionerade för medlemmar.
  • Social samvaro. I Strokeförbundets lokalföreningar genomförs många uppskattade aktiviteter för att öka den sociala samvaron, viktig för att motverka ensamhet och bryta stigman efter stroke. På flera orter finns anhöriggrupper där man träffas och delar erfarenheter. Många säger att det bara är de som varit i samma situation som verkligen kan förstå vad man som anhörig känner.
  • Försäkring. När du deltar i våra aktiviteter är du försäkrad via Folksam genom avtal som Funktionsrätt Sverige tecknat för sina medlemsförbund.
  • Rabatt på hotell. Medlemmar i Strokeförbundet får 10-15% rabatt Strawberry hotell. Vid beställningen anger du att du är medlem i förbundet och att avtalet finns under ”ideella organisationer”.

Medlemsavgiften är 180 kr/år med eller utan tidning. Vi har läns- och lokalföreningar på de flesta orter i landet.