Strokeföreningen i Norra Örebro län

Kommuner: Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Hällefors

Ordförande:
Christina Wendin
Mejerigatan 8
711 34 Lindesberg
Tel: 073 067 87 36
E-post: christina.wendin@hotmail.com

Sekreterare:
Inga Blomstrand
Anna-Lenah Elgströms Väg 20
703 53 Örebro
Tel: 070-275 96 52
E-post: inga.blomstrand@outlook.se

Bankgiro: 5639-5254
Hemsida: https://norraorebrolan.strokeforbundet.se/
Org.nr: 802533-4882

Länsförening: Örebro LÄN