Strokeföreningen i Norra Örebro län

Kommuner: Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora, Hällefors

Ordförande:
Christina Wendin
Kungsgatan 18 A
711 30 Lindesberg
Tel: 073-067 87 36
E-post: christina.wendin@hotmail.com

Sekreterare:
Inga Blomstrand
Anna-Lenah Elgströms Väg 20
703 53 Örebro
Tel: 070-275 96 52
E-post: inga.blomstrand@outlook.se

Bankgiro: 5639-5254
Org.nr: 802533-4882

Länsförening: Örebro LÄN