ÖREBRO LÄNS STROKEFÖRENING

Kommuner: Degerfors, Karlskoga, Laxå, Kumla, Lekeberg, Hallsberg och Askersund, Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors

Ordförande:
Christina Larsdotter
Engelbrektsgatan 29
702 13 Örebro
Tel: 070-362 40 37
E-post: kristja7@hotmail.com

Sekreterare:
Inga Blomstrand
Anna-Lenah Elgströms Väg 20
703 53 Örebro
Tel: 070-275 96 52
E-post: inga.blomstrand@outlook.se

Övrig info:
Plusgiro: 438 38 02-8
Hemsida: www.orebrolansstrokeforening.org