Örebro lokalförening

Medlemmar med postadress Örebro

Ordförande

Lars Eklund
Stortorget 15
702 11 Örebro
Tel: 076-006 70 37
E-post: lars52eklund@gmail.com

Kassör

Leif Bäckman
Ringgatan 12 B
703 42 Örebro
Tel: 019-18 54 22
E-post: leif.backman1@outlook.com

Plusgiro:
Org.nr:
Hemsida: www.strokeforbundet.se/orebro

Länsförening: Örebro LÄN

Hitta din strokeförening

Bli medlem här