STROKEFÖRENINGEN ÖREBRO

Medlemmar med postadress Örebro

Ordförande

Lars Eklund
Drottninggatan 52
702 22 Örebro
Tel: 076-006 70 37
E-post: lars52eklund@gmail.com

Kassör

Leif Bäckman
Ringgatan 12 B
703 42 Örebro
Tel: 076-353 29 14
E-post: leif.backman1@outlook.com

Bankgiro: 5477-0375
Org.nr: 872527-2926
Hemsida: www.orebrolansstrokeforening.org

Länsförening: Örebro LÄN