Älmhults Strokeförening

Ordförande
Roland Östlund
Norra Esplanaden 6
343 30 Älmhult
Tel: 0476-157 71

Org.nr: 829001-5232
Plusgiro: 400 02 31-3
Länsförening: Kronoberg