Älmhults Strokeförening

Ordförande
Hans-Erik Persson
Gemlagatan 17
343 71 Diö
Tel:076-307 65 39
E-post:
hanserikpersson07@gmail.com

Org.nr: 829001-5232
Plusgiro: 400 02 31-3
Länsförening: Kronoberg