Stroke-föreningen Västerås

Västerås med omnejd, Surahammar

Ordförande
Tommy Bergh
Långgatan 8 B
734 35 Hallstahammar
Tel: 070-645 09 66
E-post: tommy.s.bergh@gmail.com

Sekreterare
Mariann Ytterberg
Ankargatan 10
723 48 Västerås
Tel: 070-530 42 70
E-post: ytterbergmariann@gmail.com

Org.nr: 802429-2412
Plusgiro:
168 25 95- 2
Hemsida: www.strokeu.se/vaesteras.html
Länsförening: Västmanland