Strokeföreningen Region Värnamo

Ordförande
Tomas Johansson
Östra Järnvägsgatan 3 C
573 33 Tranås
Tel: 070-696 79 91
E-post: johanssonteg@hotmail.com

Kanslist
Telefontid 08.00-12.00 må-fr
Bangårdsgatan 43
331 35 Värnamo
Tel: 073-072 87 55
E-post: info@strokeforeningen-varnamo.se

Org.nr: 802431-6986
Bankgiro:
5915-6935
Hemsida: www.strokeforeningen-varnamo.se
Länsförening: Jönköping