Stroke-föreningen Varberg med omnejd

Föreningen är lagd vilande. Om ni har frågor kontakta tidigare ordförande Irene Rosberg, tel: 070-996 58 30 irene.sb.rosberg@gmail.com

Vilande 

Org.nr: 802454-9530
Länsförening: Halland