STROKE-LÄNSFÖRENINGEN UPPSALA

Kommuner: Enköping, Håbo, Knivsta, Uppsala, Heby, Tierp, Älvkarleby, Östhammar

Ordförande
Roger Jo Linder
Orphei Drängars Plats 3
753 11 Uppsala
Tel: 076-220 01 10
E-post: roger.jolinder@gmail.com

Sekreterare
Annelie Djurklou
Tel: 070-865 34 02
E-post: anneli.djurklou@ekolsund.se

Kansli
Kungsgatan 64
753 18 Uppsala
Tel: 018-56 09 54
E-post: stroke.lan@c.hso.se
Fax: 018-56 09 01

Org.nr: 817602-9075
Bankgiro: 118-1999