Stroke-föreningen Umeå med omnejd

Ordförande
Mahmoud Alturk
Hagmarksvägen 11 A
903 45  Umeå
Tel: 072-225 39 36
E-post: mahmoud.alturk@regionvasterbotten.se

Sekreterare
Douglas Hallöf
Mariehemsvägen 162
906 60 Umeå
Tel: 070-606 61 73
E-post: douglas_hallof@telia.com

Org.nr: 802471-0249
Bankgiro:
163-7123
Hemsida: www.strokeumea.se
Länsförening: Västerbotten