Stroke-föreningen Umeå med omnejd

Ordförande
Christer Bäckman
Fällan 19
914 95 Gräsmyr
Tel: 070-326 86 40
E-post:
christer.baeckman@outlook.com

Sekreterare
Catrin Johansson
Enheten för Medicin, Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 070-308 01 37
E-post: catrin.johansson@umu.se

Org.nr: 802471-0249
Bankgiro:
163-7123
Hemsida: www.strokevasterbotten.se/336474543
Länsförening: Västerbotten