Södra Vätterbygdens Strokeförening

Ordförande
Kerstin Lindberg
Birger Jarlsgatan 23
554 63 Jönköping
Tel:036-14 38 49

Sekreterare
Alice Carlsson
Lasarettsgatan 11
553 18 Jönköping
Tel: 070-639 64 54
E-post: carlssonalice7@gmail.com

Org.nr: 826001-6509
Plusgiro:
38 21 03-0
Hemsida: www.sodravatterbygden.n.nu
Länsförening: Jönköping