Södertälje Strokeförening

Ordförande
Lill-Britt Andersson
Fornhöjdsvägen 22, 5 tr
152 58 Södertälje
Tel: 08-550 157 17
E-post: andersson.lillbritt@gmail.com

Sekreterare
Yvonne Gillner
Östergatan 39
152 43 Södertälje
Tel: 070-475 18 88
E-post: y.gillner@telia.com

Org.nr: 802421-0273
Plusgiro:
36 65 86-6
Länsförening: Stockholm