Strokeföreningen-Sunnerbo

Ordförande
Lauritz Thörnros
Östrabygatan 3
341 76 Ryssby
Tel: 0372-401 59
E-post: thornros45@gmail.com

Org.nr: 802440-9800
Bankgiro: 285-1921
Hemsida: www.strokeforeningenkronoberg.com/sunnerbo
Länsförening: Kronoberg