Strokeföreningen-Sunnerbo

Ordförande
Anders Bergman
Harabergsgatan 13 B
341 36 Ljungby
Tel: 070-291 44 36
E-post: farod.bergman@gmail.com

Org.nr: 802440-9800
Bankgiro: 285-1921
Hemsida: www.strokeforeningenkronoberg.com/sunnerbo
Länsförening: Kronoberg