Sundsvall-Medelpads Strokeförening

Alby, Sundsvall, Timrå, Ånge

Ordförande
Kerstin Andersson
Haparandavägen 60
857 31 Sundsvall
Tel: 060-50 09 27
E-post: kerstin.andersson1@lvn.se

Sekreterare
Gunnel Edlund
Gränsgatan 26
852 38 Sundsvall
Tel: 060-57 65 95
E-post: gunnel.i.edlund@gmail.com

Org.nr: 889202-1232
Plusgiro: 15 72 78-3
Länsförening: Västernorrland