Strokeföreningen Öst (Värmdö-Nacka)

Djurö-Vindö, Gustavsberg, Ingarö, Möja, Nacka, Nämdö, Runmarö, Saltsjöbaden, Saltsjö-Boo, Sandhamn, Svartsö, Värmdö samt Älta

Ordförande
Birgitta Wessung
Soluddsstigen 44
134 92 Tynningö
Tel: 070-553 77 41
E-post: wessung@hotmail.com

Sekreterare
Lennart Karlsson
Rekordvägen 10
134 39 Gustavsberg
Tel: 08-570 229 27
E-post: lennart.karlsson@mac.com

Org.nr: 802409-8983
Plusgiro:
11 50 79-6
Länsförening: Stockholm