Strokeföreningen Södertörn

Tyresö

Ordförande
Olof Persson
Sigyns Väg 16 B
149 33 Nynäshamn
Tel: 070-845 41 09
E-post:olof_p@hotmail.com

Kansli
Strokeföreningen Södertörn
c/o Studieförbundet Vuxenskolan
Box 30
136 21 Haninge

Org.nr: 802410-1142
Plusgiro:
12 48 70-7
Länsförening: Stockholm