Strokeföreningen Stockholms Stad

Ordförande
Håkan Mandahl
Pettersbergsvägen 72 A
129 47 Hägersten
Tel: 0708-289 132
E-post: hakan.mandahl@pharmaforte.se

Kassör
Göran Mörk
Personnevägen 106
129 49 Hägersten
Tel: 070-333 35 45
E-post: b.goran.mork@gmail.com

Org.nr: 802492-9872
Plusgiro:
74 29 59-0
Länsförening: Stockholm