Strokeföreningen Stockholms Stad

Ordförande
Lennart Håwestam
Odensbacken 4 E
181 51 Lidingö
Tel:
E-post: lennart.hawestam@funktionsrattstockholmslan.se

Kassör
Göran Mörk
Personnevägen 106
129 49 Hägersten
Tel: 070-333 35 45
E-post: b.goran.mork@gmail.com

Org.nr: 802492-9872
Bankgiro:
468-8222
Länsförening: Stockholm