Sollefteå Strokeförening

Ordförande
Kjell Nilsson
Nipuddsvägen 32
881 51 Sollefteå
Tel: 070-687 84 86
E-post: kjellel.nilsson@gmail.com

Sekreterare
Carin Hellberg
Lägervägen 6
881 51 Sollefteå
Tel: 070-687 34 79
E-post: hellberg.carin@telia.com

Org.nr: 888800-6841
Plusgiro: 56 60 44-4
Länsförening: Västernorrland