Skellefteå Strokeförening

Ordförande
Roger Wikström
Storgatan 66 B
931 34 Skellefteå
Tel: 0910-387 47

Sekreterare
Ulrika Lindgren
Tel: 073-240 00 00
E-post: ulrika76@gmail.com

Org.nr: 894702-0452
Plusgiro:
33 68 92-5
E-post: camilla.stenmark@bahnhof.se
Hemsida: www.strokeforening.se
Länsförening: Västerbotten