Strokeföreningen Sala-Heby

Sala, Heby, Östervåla

Ordförande
Vice ordförande, Lars-Evert Oskarsson
Flädergatan 26
733 37 Sala
Tel: 070-219 56 00
E-post: le.oskarsson@gmail.com

Sekreterare
Birgitta Andersson
Hyttgatan 5 B
733 31 Sala
Tel: 0224-179 33
E-post: birgitta.andersson37@telia.com

Org.nr: 802423-2574
Hemsida: www.strokeu.se/sala-heby
Länsförening: Västmanland