Strokeföreningen i Oskarshamn

Ordförande
Lena Hackell
Linneavägen 25
572 40 Oskarshamn
Tel: 0491-817 51
E-post: lena@hackell.se

Sekreterare
Jan Hackell
Linneavägen 25
572 40 Oskarshamn
Tel: 0491-817 51
E-post: jan@hackell.se

Org.nr: 83800-9850
Plusgiro:
41 40 37-2

E-post:
strokeforeningen@hackell.se
Hemsida: https://oskarshamn.strokeforbundet.se
Länsförening: Kalmar