Stroke-föreningen Nyköping Östra Sörmland

Ordförande
Ove Hedström
Brunnsgatan 16
611 32 Nyköping
E-post: ove.hedstrom@hotmail.com

Sekreterare
Camilla Villani
Vintervägen 17
611 36 Nyköping
Tel: 070-426 06 65
E-post: camilla.villani@gmail.com

Org.nr: 802430-2963
Bankgiro:
5756-0872
Länsförening: Södermanland