Strokeföreningen i Norra Dalarna

Älvdalen, Orsa, Mora

Ordförande
Jörg Teichert
Tallåsvägen 8
794 33 Orsa
Tel: 070-320 49 24
E-post: japteichert@gmail.com

Sekreterare
Anna-Lena Olsson
Villavägen 30
792 30 Älvdalen
Tel: 073-824 14 93

Org.nr: 802466-7837
Bankgiro: 5048-4062
Länsförening: Dalarna