Stroke-föreningen i Luleå

Ordförande
Ann-Christin Tornberg
Södra Kungsgatan 32
972 35 Luleå
Tel: 070-511 56 73
E-post: a.tberg@hotmail.com

Sekreterare
Anna-Stina Hedman
Skurholmsvägen 33
974 33 Luleå
Tel: 070-366 46 46
E-post: annastinahedman079@gmail.com

Org.nr: 898801-5536
Bankgiro: 5509-6143
Länsförening: Norrbotten