Stroke-föreningen i Luleå

Ordförande
Sven Georén
Småviltvägen 27
975 95 Luleå
Tel: 070-531 09 91
E-post: sven@sgia.se

Org.nr: 898801-5536
Bankgiro: 5509-6143
Länsförening: Norrbotten