Stroke-föreningen Ludvikabygden

Ordförande
Peter Smoljár
Konvaljstigen 6
771 43 Ludvika
Tel: 070-676 58 21
E-post: peter.smoljar@telia.com

Org.nr: 802496-4945
Bankgiro:
5015-3790
Länsförening: Dalarna