Strokeföreningen Kiruna

Ordförande
Marie-Louise Stribbling
Uttervägen 33
981 37 Kiruna
Tel: 076-579 77 73
E-post: strokekiruna@yahoo.com

Sekreterare
Karin Harnesk
Grönstensvägen 20
951 40 Kiruna

Org.nr: 802506-9967
Bankgiro: 5092-7334
Länsförening: Norrbotten