Strokeföreningen Kalmar

Ordförande och sekreterare
Ronald Rosengren
Sparregatan 5
392 30 Kalmar
Tel: 070-550 74 94
E-post: ronaldo50@telia.com

Kansli
FSO Resurscenter
Nygatan 30
392 34 Kalmar

Org.nr: 802448-0447

Bankgiro: 5507-6459

Swisch: 123 360 58 39

Länsförening: Kalmar

Hemsida: https://kalmar.strokeforbundet.se/