Strokeföreningen Håbo

Ordförande
Birgitta Pettersson
Västerhöjdsvägen 2
746 34 Bålsta
Tel: 0171-500 32
E-post: b.pettersson3607@mail.bktv.se

Sekreterare
Ann-Christin Borneteg
Mandelblomvägen 6
746 51 Bålsta
Tel: 070-466 99 59
E-post: ann-christin.borneteg@bktv.nu

Org.nr: 802468-3453
Bankgiro: 5199-6296
Länsförening: Uppsala