STROKE-FÖRENINGEN I HALLANDS LÄN

Kommuner: Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg

Ordförande
Carina Petersson
Frennarps bygata 97
302 25 Halmstad
Tel: 070-940 40 74
E-post: carina.petersson@halmstad.se

Sekreterare
Namn
Adress
postadress
Tel:
E-post: 

Org.nr: 849201-8653
Plusgiro: 50 74 50-5
E-post: strokehalland@gmail.com