Stroke-föreningen Halmstad med omnejd

Ordförande
Carina Petersson
Frennarps bygata 97
302 25 Halmstad
Tel: 070-940 40 74
E-post: carina.petersson@halmstad.se

Sekreterare
Irene Rosberg
Egnahemsgatan 14 C, lgh 1601
432 42 Varberg
Tel: 070-996 58 30
E-post: irene.sb.rosberg@gmail.com

Org.nr: 802468-7488
Plusgiro: 66 02 06 – 4
E-post: strokehalland@gmail.com
Länsförening: Halland

Hitta din strokeförening

Bli medlem här