Stroke-föreningen Halmstad med omnejd

Ordförande
Carina Petersson
Frennarps bygata 97
302 25 Halmstad
Tel: 070-940 40 74
E-post: carina.petersson@halmstad.se

Sekreterare
Namn
Adress
Postadress
Tel:
E-post: i

Org.nr: 802468-7488
Bankgiro: 5569 – 9953
E-post: strokehalland@gmail.com
Länsförening: Halland