Strokeföreningen Göteborg med omnejd

Ordförande
Margareta Svensson
Nordenskiöldsgatan 6
413 09 Göteborg
Tel: 073-944 43 04
E-post: margareta.b.svensson@gmail.com

Sekreterare
Kerstin Lidbeck
Blodboksgatan 28
426 74 Västra Frölunda
Tel: 073-714 48 33
E-post: kerstin.lidbeck@gmail.com

Kansli
Carl Wannebo
Vegagatan 55
413 11 Göteborg
Tel: 031-775 98 70
E-post: info@strokevg.se

Org.nr: 857205-5831
Plusgiro:
16 61 59-4
Hemsida: www.strokevg.se/goteborg
Länsförening: Västra Götaland