Gävle Strokeförening

Forsbacka, Furuvik, Gävle, Hamrånge, Hofors, Järbo, Norrsundet, Ockelbo, Sandviken, Storvik, Valbo, Årsunda och Älvkarleby

Ordförande
Ann-Kristin Åstrand
Färjevägen 18
814 41 Skutskär
Tel: 070-201 24 06

Sekreterare
Inga-Britt Larsson
Brunnsgatan 26
802 54 Gävle
Tel: 070-377 62 67
E-post: gavle.strokeforening@gmail.com

Org.nr: 885001-5481
Plusgiro:
484 64 96-0
Hemsida: https://gavle.strokeforbundet.se/
Länsförening: