Stroke-föreningen Gällivare

Ordförande
Ewa Thurfjell
Curtelliusvägen 3
982 37 Gällivare
Tel: 070-624 24 89
E-post: ewab.thurfjell@telia.com

Sekreterare
Iris Wennström
Keskijärvi 6
982 92 Gällivare
Tel: 0975-231 96
E-post: iris.wennstrom@gmail.com

Org.nr: 802467-0898
Bankgiro: 881-1267
Länsförening: Norrbotten