GOTLANDS LÄNS STROKEFÖRENING

Ordförande
Annette Möllerström
Venusgatan 5
621 41 Visby
Tel: 0498-21 81 55
E-post: annettemollerstrom@hotmail.com

Sekreterare
Maud Palmqvist
Bältegatan 20
621 41 Visby
Tel: 070-729 01 88

Org.nr: 834001-7675
Bankgiro:
623-7259
E-post:  info@strokegotland.se
Hemsida: www.strokegotland.se