Stroke-föreningen Eskilstuna

Eskilstuna, Torshälla, Flen, Malmköping, St. Sundby, Skogstorp, Hållsta, Julita

Ordförande
Eva Klevefelt
Arkeologgatan 6
644 35 Torshälla
Tel: 076-340 77 99
E-post: eva.klevefelt@telia.com

Sekreterare
Namn
Adress
Postadress
Tel:
E-post:

Kansli
Eskilstuna Strokeförening
Föreningshuset E18
Eleonoragatan 18
633 43 Eskilstuna
Tel: 076-314 73 65
E-post: stroke.eskilstuna@gmail.com

Org.nr: 802464-8639
Plusgiro:
644 26 36-4
Hemsida: www.strokeforeningen.dinstudio.se
Länsförening: Södermanland