Stroke-föreningen Falun

Ordförande
Per-Ove Nordqvist
Linnévägen 41
791 32 Falun
Tel: 070-539 87 51
E-post: ponordqvist24@gmail.com

Org.nr: 802472-0776
Länsförening: Dalarna