Strokeföreningen Enköping

Ordförande
Anneli Djurklou
Ekolsundsvägen 1
749 50 Ekolsund
Tel: 070-865 34 02
E-post: anneli.djurklou@ekolsund.se

Sekreterare
May-Britt Waghorn
Tel: 070-277 03 53
E-post: maybritt.waghorn@hotmail.com 

Org.nr: 802428-7495
Bankgiro:
421-0589
Hemsida: https://enkoping.strokeforbundet.se
Länsförening: Uppsala