Strokeföreningen Höglandet Eksjö

Ordförande
Peter Lindecrantz
Bondegatan 9
570 30 Mariannelund
Tel: 0496-104 02
E-post: peter.mariannelund@hotmail.se

Sekreterare
RoseMarie Karlsson
Ljungbergsgatan 14 B
575 39 Eksjö
Tel: 070-255 13 03
E-post: rosamia48@yahoo.com

Org.nr: 802456-2608
Plusgiro: 57 74 87-2
Hemsida: www.hglstroke.se
Länsförening: Jönköping