Strokeföreningen Höglandet Eksjö

Ordförande
Peter Lindecrantz
Bondegatan 9
570 30 Mariannelund
Tel: 0496-104 02
E-post: peter.mariannelund@hotmail.se

Sekreterare
Mary-Anne Fritiofsson
Bergfallsvägen 6
570 15 Holsbybrunn
Tel: 0383-503 05
E-post: maryannefritiofsson@gmail.com

Org.nr: 802456-2608
Plusgiro: 57 74 87-2
Hemsida: www.hglstroke.se
Länsförening: Jönköping