Årets första StrokeKontakt!

Precis som årets tema på Strokedagen har även detta nummer just tema Hjärntrötthet. Många artiklar knyter an till ämnet. Vi skriver även om ett glatt gäng som kallar sig Hälsis på frälsis, hur vinterbadande kan ge livsglädje och om Rose-Marie som gör armband för strokeforskningen.

Som vanligt finns rapporter från strokeföreningarnas aktiviteter, recept, smått och gott och mycket mer.

Trevlig läsning!