Mellan den 14 till den 16 juni träffades STROKE-Riksförbundet för sin traditionsenliga kongress.

En ny förbundsstyrelse valdes och stadgarna sågs över. I samband med kongressen genomfördes ordförandekonferensen, där ordförande i förbundets   cirka 80 föreningar samlades för att utbyta erfarenheter och lyssna på föredrag.

Photos from Stroke Riksförbundet congres in Södertälje 2013