Deltagare sökes till forskningsstudie. Vill du vara med och utforma en ny person-centrerad vårdövergång mellan sjukhus och hemmet? 

Karolinska Institutet söker personer som vill vara med och samskapa hur utskrivningar från sjukhus och vårdövergångar till hemmet med fortsatt rehabilitering med neuroteam kan förbättras. Detta för att stötta personer som haft en stroke och deras närstående till bättre hälsa och livskvalitet.

Läs mer om studien här.